Bibel 2000 (B2000)
11

Guds kärlek till sitt otrogna folk

111

11:1 ff.
Jer 2:1
11:1
2~Mos 4:22Matt 2:15
När Israel var ung fick jag honom kär,

och från Egypten kallade jag min son.

2Men ju mer jag kallar på dem,

desto mer går de bort från mig.

De offrar åt baalsgudarna

och tänder offereld åt belätena.

3

11:3 f.
5~Mos 1:31
Ändå var det jag som lärde Efraim gå

och jag som tog dem i mina armar,

men de förstod inte att jag botade dem.

411:4 Grundtextens innebörd osäker.Med trofasthetens band drog jag dem,

med kärlekens rep.

Jag var som den

som lyfter upp ett barn till kinden.

Jag böjde mig ner och gav dem att äta.

5

11:5
Hos 8:13+
De skall vända tillbaka till Egypten,

och Assyrien skall regera över dem,

ty de vägrar att vända tillbaka till mig.

611:6 orakelpräster Det hebreiska ordet kan ha flera olika betydelser; det är osäkert vilken som avses här.Svärdet skall svingas i deras städer

och förgöra deras orakelpräster,

förtära allt för deras ränkers skull.

711:7 [---] Text.[---]

8

11:8 f.
5~Mos 29:23
Jes 54:8
Jer 31:20
11:8 f. Det är också språkligt möjligt att tolka grundtexten negativt, som ett uttryck för Herrens vredesdom. I så fall är avsnittet en fortsättning på domsorden i v. 5 f.11:8 Adma, Sevojim Städer som enligt 5 Mos 29:23 förstördes tillsammans med Sodom och Gomorra.Hur skulle jag kunna släppa dig, Efraim,

överge dig, Israel,

göra med dig som med Adma

och behandla dig som Sevojim?

Mitt hjärta är i uppror,

all min medkänsla väcks.

9

11:9
4~Mos 23:19+
Jag skall inte låta min flammande vrede få utlopp,

jag skall inte ändra mig och förgöra Efraim,

ty jag är Gud och inte människa,

den Helige mitt ibland er.

Jag kommer inte med skräck.

10Herren skall de följa,

och han skall ryta som ett lejon.

Ja, han skall ryta,

och hans barn kommer ilande från väster,

11snabbt som fåglar från Egypten,

som duvor från Assyrien.

Jag skall låta dem återvända hem,

säger Herren.

Efraims trolöshet. Den svekfulle stamfadern Jakob

1211:12–12:14 Motsvarar i MT 12:1–15; Kapitel- och versindelning.11:12 [---] Text.Efraim har omvärvt mig med lögn,

Israels folk med svek.

[---]