Bibel 2000 (B2000)
10

Avfall och straff

101

10:1
Jes 5:1–7+
Israel var en frodig vinstock,

dignande av druvor.

Ju mer frukt han bar,

desto fler altaren byggde han.

Ju rikare hans land blev,

desto ståtligare stoder reste han.

2Deras hjärtan var falska,

nu får de sona sin skuld:

Herren skall bryta ner deras altaren

och krossa deras stoder.

3Nu måste de säga:

»Vi har ingen kung,

ty vi fruktade inte Herren.

Och kungen, vad kan han göra för oss?

410:4 sluta fördrag Fördrag med främmande stater fördömdes av profeterna: man borde lita till Herren, inte till världsliga stormakter. Jfr 5:13; 7:11; 8:9 f.; 12:1; 14:4.Tala vitt och brett,

svära ve och förbannelse,

sluta fördrag!«

Som giftigt ogräs

ur åkerns fåror

spirar domen.

5

10:5
Hos 8:5
10:5 Bet Avens kalv Se noter till 4:15; 8:5. Samaria.10:5 kalv Med bl.a. Septuaginta och Peshitta; MT har »kvigor«.10:5 Härlighet.Samariens invånare skall ängslas

för Bet Avens kalv,

folket hålla sorgehögtid över den,

avgudaprästerna klaga,

ty deras härlighet är bortförd.

6

10:6
Hos 5:13+
Också den skall släpas till Assyrien

som tribut åt storkonungen.

Skam får Efraim bära,

Israel skall stå med skam

för sin gudabilds skull.

7Samarien går under,

dess kung är som ett spån på vattnet.

8

10:8
Luk 23:30+
Ondskans offerplatser läggs öde

– denna Israels synd.

Törne och tistel skall växa

på deras altaren,

och de skall säga till bergen: »Dölj oss!«

och till höjderna: »Fall över oss!«

9

10:9
Hos 9:9+
10:9 Giva; jfr 9:9.Israel har syndat

sedan den gången i Giva.

Så har de fortsatt.

Men kriget skall nå dem i Giva.

Mot de onda 1010:10 Grundtextens innebörd osäker.kommer jag

för att tukta dem,

och folken samlas mot dem

när de straffas för sitt dubbla brott.

1110:11 Att Juda nämns här är överraskande. Troligen är det fråga om en senare tillämpning av profetens domsord också på Sydriket. Ursprungligen torde utsagan ha handlat enbart om Nordriket; jfr noter till 1:7 och 12:2.Efraim var en kviga,

van och villig att tröska.

Jag skonade hennes lena hals,

men nu skall Efraim selas på,

Juda skall plöja,

Jakob skall harva.

12

10:12 f.
Job 4:8+
Så er sådd i rättfärdighet,

skörda efter kärlekens lag,

bryt er ny mark.

Det är dags att vända sig till Herren,

för att han skall komma

och låta rättfärdighet regna över er.

13Ni har plöjt orättfärdighet,

ni har skördat ondska,

ni har ätit lögnens frukt.

Ni har litat på era stridsvagnar

och era många krigare.

1410:14 då Shalman härjade Bet Arbel Vilken händelse som avses är okänt.Stridslarm skall höras bland ert folk,

och alla era fästen skall härjas,

som då Shalman härjade Bet Arbel

när kriget kom

och mödrar krossades med sina barn.

1510:15 Så skall … Israels folk Med Septuaginta; MT har »Så har han gjort mot er, Betel«.Så skall jag göra mot er, Israels folk,

för er stora ondskas skull.

När dagen gryr

är det ute med Israels kung.