Bibel 2000 (B2000)
8

Överstepräst i ett nytt förbund

81

8:1
Heb 3:11:13+
8:1 Huvudpunkten i vad jag har att säga Brevets två huvudteman, Jesus som den upphöjde Sonen och Jesus som överstepräst i himlen (jfr noter till 1:2 f.), förs nu samman.Huvudpunkten i vad jag har att säga är detta: Vi har en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen 2
8:2
Heb 9:11,24
8:2 helgedomen, det sanna förbundstältet Ökentidens helgedom, uppenbarelsetältet, blir här och i kap. 9 en symbol för himlen.och förrättar tjänst i helgedomen, det sanna förbundstältet, som är rest av Herren och inte av någon människa. 3
8:3
Heb 5:1
En överstepräst tillsätts för att frambära offergåvor och därför måste också vår ha något att bära fram. 4Om han nu vore här på jorden skulle han inte ens vara präst, eftersom det finns andra som frambär gåvorna enligt lagen. 5
8:5
Kol 2:17
Heb 9:23
10:12~Mos 25:40
8:5 den förebild som du har fått se Det citerade stället (2 Mos 25:40) tolkades så att tältet och de heliga föremålen var kopior av himmelska ting; jfr Vish 9:8. Tolkningen kunde lätt förenas med ett välkänt motiv i grekisk filosofi: tanken att allt jordiskt är en svag avspegling av en osynlig värld.Men vad de tjänar är en skuggbild av de himmelska tingen, så som det blev sagt av Gud till Mose då han skulle uppföra tältet: Se till att du gör allting efter den förebild som du har fått se på berget. 6
8:6 f.
2~Kor 3:6–11
Heb 7:22
9:15
12:24
13:20
8:6 starkare löften Dvs. de ord som åberopas i 7:20 f. (Ps 110:4) eller i v. 8–12; 10:16 f. (Jer 31:31–34).Men nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften. 7Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte ha funnits behov av ett annat. 8
8:8–12
Jer 31:31–34
8:8 f.
2~Mos 24:3–8
1~Kor 11:25Heb 9:19
8:8 Israels hus och Juda hus Liksom i Luk 1:33 följer den grekiska texten ordagrant hebreiskans bruk av ordet »hus« för stammar och folk. Israel. Juda.Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister:

Se, dagar skall komma, säger Herren,

då jag skall sluta ett nytt förbund

med Israels hus och Juda hus,

9ej såsom det förbund jag slöt med deras fäder

den dag jag tog dem vid handen

och förde dem ut ur Egyptens land.

Ty de förblev inte i mitt förbund,

och jag frågade därför inte heller efter dem, säger Herren.

10

8:10, 12
Heb 10:16
8:10
2~Kor 6:16
Detta är det förbund jag skall sluta med Israels hus

i kommande dagar, säger Herren:

Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen

och inrista dem i deras hjärtan.

Jag skall vara deras Gud,

och de skall vara mitt folk.

11

8:11
Joh 6:45+
Ingen skall behöva undervisa sin landsman,

ingen sin bror, och säga: Lär känna Herren.

Alla skall veta vem jag är,

från den minste till den störste.

12Jag skall förlåta dem deras orättfärdighet,

och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.

13Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall snart försvinna.