Bibel 2000 (B2000)
8

Överstepräst i ett nytt förbund

81Huvudpunkten i vad jag har att säga är detta: Vi har en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen 2och förrättar tjänst i helgedomen, det sanna förbundstältet, som är rest av Herren och inte av någon människa. 3En överstepräst tillsätts för att frambära offergåvor och därför måste också vår ha något att bära fram. 4Om han nu vore här på jorden skulle han inte ens vara präst, eftersom det finns andra som frambär gåvorna enligt lagen. 5Men vad de tjänar är en skuggbild av de himmelska tingen, så som det blev sagt av Gud till Mose då han skulle uppföra tältet: Se till att du gör allting efter den förebild som du har fått se på berget. 6Men nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften. 7Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte ha funnits behov av ett annat. 8Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister:

Se, dagar skall komma, säger Herren,

då jag skall sluta ett nytt förbund

med Israels hus och Juda hus,

9ej såsom det förbund jag slöt med deras fäder

den dag jag tog dem vid handen

och förde dem ut ur Egyptens land.

Ty de förblev inte i mitt förbund,

och jag frågade därför inte heller efter dem, säger Herren.

10Detta är det förbund jag skall sluta med Israels hus

i kommande dagar, säger Herren:

Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen

och inrista dem i deras hjärtan.

Jag skall vara deras Gud,

och de skall vara mitt folk.

11Ingen skall behöva undervisa sin landsman,

ingen sin bror, och säga: Lär känna Herren.

Alla skall veta vem jag är,

från den minste till den störste.

12Jag skall förlåta dem deras orättfärdighet,

och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.

13Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall snart försvinna.