Bibel 2000 (B2000)
5

51

5:1
Heb 8:3
Varje överstepräst utses bland människor, och det är människor han får till uppgift att företräda inför Gud genom att frambära offergåvor för deras synder. 2
5:2
Heb 7:28
Han kan ha fördrag med de okunniga och vilsegångna eftersom han själv är behäftad med svaghet 3
5:3
3~Mos 9:7
16:6
och därför måste frambära syndoffer lika mycket för sig själv som för folket. 4
5:4
2~Mos 28:1
5:4 liksom Aron Aron, enligt traditionen den förste översteprästen, blir här en förebild för Jesus men överträffas också av honom (7:11, 28).Ingen tar sig denna värdighet; han blir kallad av Gud, liksom Aron. 5
5:5
(Heb 1:5+)

Så är det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överstepräst utan fick den av honom som sade: Du är min son, jag har fött dig i dag, 6
5:6
Ps 110:4
Heb 7
5:6 en sådan som Melkisedek Se not till 7:1.liksom han på ett annat ställe säger: Du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek.

7

5:7
Joh 12:27
Heb 2:18Ps 22:25
5:7 sitt liv på jorden Ordagrant »sitt kötts dagar«; jfr Joh 1:14 med not.5:7 därför att han böjde sig under Guds vilja Annan tolkning »och befriad från sin ångest«.Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. 8
5:8 f.
Heb 2:10
Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida, 9
5:9
Jes 45:17
Heb 9:12
5:9 fullkomnats Se not till 2:10.och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning, 10av Gud kallad överstepräst, en sådan som Melkisedek.

Ett avfall är utan återvändo

11Om detta finns mycket att säga, men det är svårt att få er att förstå det eftersom ni har blivit tröga att lyssna. 12

5:12 f.
1~Kor 3:1–3
5:12 mjölk Jfr 1 Kor 3:1 f. med not.Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men i stället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk i stället för fast föda. 135:13 Rättfärdighet.Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. 14
5:14
1~Kor 14:20Fil 1:9
Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont.