Bibel 2000 (B2000)
4

41

4:1
4~Mos 14:31
4:1 tror sig vara för sent ute, medan löftet … ännu står kvar Eller »visar sig vara för sent ute; löftet … står ju ännu kvar«. Enligt den första tolkningen är orden en uppmuntran (man får inte tro att det är för sent, jfr 3:13), enligt den andra en varning (på domens dag blir det för sent, jfr 10:26 f.).Låt oss alltså se till att ingen av er tror sig vara för sent ute, medan löftet att få komma in i hans vila ännu står kvar. 2
4:2
1~Kor 10:1–13
Också vi har fått del av det glada budskapet alldeles som de en gång. För dem som då hörde ordet var det till ingen nytta, eftersom de inte tog emot det i tro. 3
4:3
(Heb 3:11)

4:3 fast hans verk var färdigt Dvs. fast Gud hållit sin vila i beredskap åt människorna ända sedan skapelsen, då sabbaten instiftades. »Vilan«, enligt Ps 95:11 ökenvandringens mål i Kanaan, tolkas nu som den eviga vilan hos Gud, symboliserad av sabbaten (v. 9).Vi däremot som har kommit till tro får gå in i den vila om vilken han har sagt: Och jag svor i min vrede: Aldrig skall de komma in i min vila, detta fast hans verk var färdigt med världens skapelse. 4
4:4
1~Mos 2:2
Ty på något ställe heter det om den sjunde dagen: Och Gud vilade på sjunde dagen från allt sitt verk, 5men här heter det: Aldrig skall de komma in i min vila. 64:6 de som först fick det glada budskapet Löftet till israeliterna att få ett eget land jämställs med evangeliet, vilket underlättas av att Josua (v. 8) och Jesus är former av samma namn.Eftersom det står fast att några kommer in i den och eftersom de som först fick det glada budskapet inte kom in, för sin ohörsamhets skull, 7
4:7
Heb 3:7
4:7 när han så långt efteråt låter David säga Tolkningen av Ps 95 underbyggs med att David, som ansågs ha skrivit flertalet psaltarpsalmer, levde långt efter Moses och Josuas tid. Hans maning måste alltså gälla senare tider.så bestämmer Gud på nytt en dag, när han så långt efteråt låter David säga i dag. Det sker i de redan anförda orden: Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan. 8
4:8
5~Mos 31:7
Jos 22:4
Hade Josua låtit dem komma till vila skulle Gud inte efteråt ha talat om en annan dag. 9Så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. 10
4:10
Upp 14:13+
Ty att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. 11Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan, så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet.

12

4:12
Jes 55:11
Joh 6:63
1~Pet 1:23Jes 49:2
Jer 23:29
Ef 6:17
Upp 1:16+
Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. 13
4:13
Ps 139
Jer 16:17
Syr 17:19
23:19Rom 2:16
Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap.

Jesus som överstepräst

14

4:14
Heb 3:1+
4:14 en mäktig överstepräst Här anges brevets huvudämne; jfr 1:3 med not.När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. 15
4:15
Heb 2:18Jes 53:9
Joh 8:46+
Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. 16
4:16
Rom 5:2
Ef 2:18
3:12
Heb 10:19–22
Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.