Bibel 2000 (B2000)
3

Jesus och Mose

31

3:1
Heb 2:17
4:14
5:5,10
6:20
7:26
8:1
9:11
10:21
3:1 Helig. Apostel.Bröder, ni heliga som har fått kallelsen till himlen, se därför på aposteln och översteprästen som vi bekänner oss till, Jesus, 2
3:2
4~Mos 12:7
3:2 betrodd Det grekiska ordet kan också betyda »trogen«; jfr 2:17.som var betrodd av den som hade utsett honom, så som Mose var betrodd i hela Guds hus. 3
3:3
2~Kor 3:7–9
Men han har visat sig värdig större härlighet än Mose, liksom en byggmästare äras mer än det hus han har byggt. 4Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt är Gud. 5Väl var Mose betrodd i hela hans hus, men som tjänare, för att vittna om det som senare skulle förkunnas; 6
3:6
Ef 2:19–22Heb 10:216:11
Kristus däremot var som son betrodd att råda över hans hus. Och hans hus är vi, så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss.

Varning för olydnad

7

3:7–11
Ps 95:7–11
3:7 Därför, som den heliga anden säger Här införs ytterligare ett ledmotiv i brevet, otrons och avfallets faror; jfr 6:4–8; 10:26–31; 12:25 f. Liksom i 1 Kor 10:1–13 ges varnande exempel från Israels ökenvandring. Citatet från Ps 95:7–11 följer i huvudsak Septuaginta. Namnen Meriva och Massa (2 Mos 17:7) återges där som sakord («upproret« och »utmaningen«).Därför, som den heliga anden säger:

Om ni hör hans röst i dag,

8

3:8 f.
2~Mos 17:1–7
4~Mos 20:2–5
förhärda inte era hjärtan som under upproret,

på utmaningens dag i öknen,

9då era fäder utmanade mig och satte mig på prov,

fast de hade sett mina gärningar 103:10 fyrtio år Enligt 2 Mos 16:35 tiden för hela ökenvandringen. Då orden förs samman med föregående vers anknyts till den tradition som förlägger upproret till Kadesh och ökentidens slut (4 Mos 20:1–13). Släkte.under fyrtio år.

Därför blev mig detta släkte förhatligt,

och jag sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan:

de känner inte mina vägar.

11

3:11
4~Mos 14:21–23
5~Mos 1:34
Och jag svor i min vrede:

Aldrig skall de komma in i min vila.

12
3:12
Heb 12:15
Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande Guden. 13Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga i dag, så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärdar sig. 14
3:14
Heb 6:11
Ty vi har del i Kristus om vi ända till slutet orubbligt håller oss till samma grundval som i början. 15Det heter: Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan som under upproret. 16Vilka var det då som hörde och ändå gjorde uppror, om inte alla de som hade dragit ut ur Egypten under Mose? 17
3:17
4~Mos 14:29
32:13
1~Kor 10:5
3:17 blev liggande som lik i öknen Berättelsen om Meriva kombineras med en likartad text i 4 Mos 14, där v. 29 citeras.Vilka var honom förhatliga under fyrtio år, om inte de som hade syndat och blev liggande som lik i öknen? 18Vilka gällde eden att de inte skulle komma in i hans vila, om inte dem som hade vägrat att lyda? 19Så ser vi att det var för sin otro som de inte kunde komma in.