Bibel 2000 (B2000)
13

Offer efter Guds vilja

131

13:1
Rom 12:10
Håll broderskärleken levande. 2
13:2
Rom 12:131~Mos 18:1–8
19:1–3
Dom 6:11–22
13:3–21
Tob 5:4–9
13:2 haft änglar till gäster Se berättelserna i 1 Mos 18 f.; Dom 13; Tob 5.Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. 3
13:3
Matt 25:36
Heb 10:34
Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp.

4

13:4 f.
Mark 7:21
13:4
1~Kor 6:9
Ef 5:5
Kol 3:5
Äktenskapet skall alltid hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma. 5
13:5
Luk 12:15Matt 6:25–341~Tim 6:6–105~Mos 31:6
13:5 Gud själv har sagt De citerade orden har flera motsvarigheter i GT, bl.a. 1 Mos 28:15; Jos 1:5, men anknyter i sin grekiska form närmast till 5 Mos 31:6.Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig, 6
13:6
Ps 118:6
och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? 7
13:7
1~Kor 4:16
Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. 8
13:8
Upp 1:8+
Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. 9
13:9
Rom 14:17
1~Kor 8:8
Kol 2:16
1~Tim 4:3–5
13:9 en viss sorts mat I urkyrkan fanns grupper som tog hänsyn till GT:s regler om ren och oren mat, och även riktningar som på andra religiösa grunder undvek t.ex. att äta kött. Jfr Rom 14; Kol 2:16, 21; 1 Tim 4:3.Låt er inte ryckas med av alla slags främmande läror. Vår inre styrka beror av Guds nåd och inte av en viss sorts mat. Att lägga vikt vid matregler har aldrig gagnat någon. 10
13:10
1~Kor 9:13
13:10 offeraltare En bild för det som åstadkommits genom Jesu död.13:10 de som tjänar i förbundstältet Jfr 9:8 med not; tälthelgedomen symboliserar nu i sin helhet den gammaltestamentliga religionen.Vi har ett offeraltare från vilket de som tjänar i förbundstältet inte har rätt att äta. 11
13:11
2~Mos 29:1416:27
13:11 utanför lägret Bestämmelserna om syndoffer i 3 Mos 4:11 f., 21; 16:27 ställs samman med Jesu död »utanför stadsporten« (v. 12; jfr Matt 21:39; Joh 19:20). Samtidigt blir hans utstötthet en bild av de kristnas läge när de lämnar sin förutvarande religionsgemenskap (v. 13).Ty när översteprästen bär in offerdjurens blod i helgedomen som syndoffer bränns kropparna utanför lägret. 12
13:12
Matt 21:39
Joh 19:20
Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. 13
13:13
Heb 11:26+
Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. 14
13:14
Heb 11:10+
Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. 15
13:15
Ps 50:14,23
1~Pet 2:5
13:15 en frukt från läppar Ett hebreiskt uttryck för ord och tal («det som går över läpparna«, Ords 18:20) översattes ordagrant i Septuaginta och spred sig därifrån i tidens religiösa språk. Det användes särskilt om böner och lovsånger, när de jämfördes med offer av jordens avkastning.Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. 16
13:16
Fil 4:18
Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud. 17
13:17
1~Kor 16:16
1~Thess 5:12Hes 3:17–21
Lyssna till era ledare och foga er efter dem. De vakar över era själar eftersom de en gång skall avlägga räkenskap. Gör det till en glädje för dem och inte till en tung börda; det skulle inte vara lyckligt för er.

18

13:18
Rom 15:30+
Be för oss, ty vi är förvissade om vårt goda uppsåt och vill alltid handla rätt. 19Särskilt ber jag om er förbön, så att jag snart kan komma tillbaka till er.

20

13:20 f.
Rom 16:25–27
Ef 3:201~Thess 5:231~Tim 1:17
13:20
Jes 55:3
63:11
Jer 32:40
Hes 37:26
Sak 9:11
Joh 10:11
Heb 8:6
Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, 21styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

Slutord

22Jag ber er, bröder, att lyssna tåligt till mina förmaningar, jag har ju fattat mig kort i mitt brev.

2313:23 vår broder Timotheos Möjligen avses Paulus lärjunge och medarbetare (se Apg 16:1 med not).Jag kan berätta för er att vår broder Timotheos har blivit fri. Så snart han kommer hit skall jag besöka er tillsammans med honom.

2413:24 Bröderna från Italien Orden tolkas enklast så att författaren skriver till Italien och hälsar från mottagarnas kristna landsmän på den plats där han befinner sig. Enligt en annan tolkning har brevet sänts från Italien med hälsningar från de kristna där.Hälsa alla era ledare och alla de heliga. Bröderna från Italien hälsar er.

25Nåd åt er alla.