Bibel 2000 (B2000)
11

Exempel på tro

111

11
Ps 78
Vish 10
Syr 44–50
1~Mack 2:51–60
Apg 7
Rom 4
11:1
Rom 8:24+
11:1 grunden Det grekiska ordet är mångtydigt och kan också betyda »verklighet«: de osynliga tingen blir verkliga genom tron. Annan tolkning »en fast tillförsikt«.Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. 211:2 fäderna Kap. 11 kan jämföras med översikterna av Israels historia i Ps 78; Syr 44–50; 1 Mack 2:51–61; Apg 7. Fäder. Vittna.För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. 3
11:3
1~Mos 1
Ps 33:6–9
2~Pet 3:5
I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt.

4

11:4
1~Mos 4:4–10
Vish 10:3
Matt 23:35
Heb 12:24
I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig – Gud vittnade själv om hans offer – och tack vare tron talar han ännu, fast han blev dräpt. 5
11:5
1~Mos 5:24
Vish 4:10
Syr 44:16
49:14
11:5 han hade funnit nåd hos Gud Så återger Septuaginta början av den citerade versen, 1 Mos 5:24.I tro togs Henok härifrån så att han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. 6Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. 7
11:7
1~Mos 6:13–22
Vish 10:4
Syr 44:17
1~Pet 3:20
2~Pet 2:5
I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina, sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro.

8

11:8 f.
1~Mos 12:1–5
26:3
35:12
Apg 7:2–5
I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans, och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. 9I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak och Jakob, som hade fått del i samma löfte. 10
11:10
Gal 4:26
Heb 11:16
12:22
13:14
Upp 3:1221:2,10–27
Ty han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. 11
11:11 f.
1~Mos 17:15–19
21:2
22:16–18
Rom 4:13–22
11:11 fick han kraft att avla en son Grundtextens innebörd osäker; möjligen menas att det var Sara som fick kraft att »avla«.I tro fick han kraft att avla en son, fast han, liksom Sara, var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. 12
11:12
1~Mos 15:522:17
2~Mos 32:13
Syr 44:19–21
Rom 4:18
Därför fick han, denne ende man som dessutom var så gott som död, en avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden. 13
11:13
1~Mos 23:4
1~Krön 29:15
Ef 2:19
I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. 14De som talar så visar att de söker ett hemland. 15Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. 16
11:16
2~Mos 3:6,15Heb 11:10+
Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud; han har ju grundat en stad åt dem.

17

11:17 f.
1~Mos 22:1–19
Vish 10:5
Syr 44:20
1~Mack 2:52
Jak 2:21
I tro bar Abraham fram Isak som offer när han sattes på prov. Sin ende son var han beredd att offra, han som hade tagit emot löftena 18
11:18
(Rom 9:7)

och till vilken Gud hade sagt: Det är Isaks ättlingar som skall föra ditt namn vidare. 19
11:19
Rom 4:17
11:19 bildligt talat Meningen kan vara både att Isaks räddning liknade en uppståndelse från döden och att den förebådade Kristi uppståndelse.Han sade sig att Gud hade makt att till och med uppväcka döda. Från de döda fick han också, bildligt talat, sonen tillbaka. 20
11:20
1~Mos 27:27–29,39
I tro gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau, också för kommande tider. 21
11:21
1~Mos 47:31
48:15–20
11:21 änden av sin stav Citatet (1 Mos 47:31) återges enligt Septuaginta, där det hebreiska ordet för »säng« tolkas som ett snarlikt ord för »stav«.I tro välsignade den döende Jakob Josefs båda söner och tillbad Gud lutad mot änden av sin stav. 22
11:22
1~Mos 50:24
I tro talade Josef när han låg för döden om Israels barns uttåg och bestämde vad som skulle göras med hans ben.

23

11:23–27
2~Mos 2–3
Apg 7:20–34
11:23
2~Mos 1:22
2:2
Apg 7:20
I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i tre månader, eftersom de såg att det var ett vackert barn, och de lät sig inte skrämmas av kungens påbud. 24I tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas son till faraos dotter. 25Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden. 26
11:26
Ps 89:51Heb 12:2
13:13
Han såg fram mot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. 27I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut, därför att han liksom såg den Osynlige. 28
11:28
2~Mos 12:1–30
I tro instiftade han påskhögtiden med dess blodbestrykning för att han som dödade de förstfödda inte skulle röra dem. 29
11:29
2~Mos 14:21–30
Vish 18:18
I tro tågade folket genom Röda havet som på torra land, men när egypterna försökte dränktes de.

30

11:30 f.
Jos 6:20
Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt dem i sju dagar. 31
11:31
Jos 2:1–16
6:22–25
Jak 2:25
Genom tron undgick skökan Rachav att dödas tillsammans med dem som vägrade tro, ty hon hade tagit emot spejarna som vänner.

32

11:32
Dom 4–16Syr 47:2–11
11:32 Gideon, Barak, Simson och Jefta Folkets ledare och befriare enligt Dom 6–8; 4–5; 13–16; 11.Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag skall kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. 33
11:33
Dom 14:51~Sam 17:34–36
Dan 6:20–23
1~Mack 2:60
Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap, 34
11:34
Dan 3:24–26
1~Mack 2:59
släcka rasande eld och undkomma svärdets egg. De var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykten. 35
11:35
1~Kung 17:17–24
2~Kung 4:32–35
Syr 48:5,132~Mack 6:18–7:42
11:35 Kvinnor fick sina döda tillbaka Se berättelserna om Elia och Elisha i 1 Kung 17:17–24; 2 Kung 4:8–37.11:35 Andra torterades till döds Här anspelas på 2 Mack 7. Martyrberättelser skattades högt i urkyrkans omgivning. Enligt en utombiblisk skrift blev profeten Jesaja avrättad genom att sågas itu; jfr v. 37.Kvinnor fick sina döda tillbaka uppståndna. Andra torterades till döds när de vägrade att låta sig befrias, eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. 36
11:36
Jer 20:2
37:15
38:6
Syr 49:72~Krön 24:21
Matt 23:35
Andra fick känna på hån och prygel, ja, också bojor och fängelse. 3711:37 söndersågade Annan läsart »söndersågade, prövade«.De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, de led brist, förföljdes och misshandlades; 38
11:38
1~Kung 18:4
1~Mack 2:27
2~Mack 5:27
världen förtjänade inte att hysa dem. De måste hålla till i ödemarker och bergstrakter, i grottor och jordhålor.

39

11:39
Heb 11:2,13
Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. 40Gud har förutbestämt något bättre åt oss, och därför skall de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss.