Bibel 2000 (B2000)
1

Templet skall byggas upp

11Under kung Dareios andra regeringsår, på första dagen i sjätte månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggaj till ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och till översteprästen Josua, Josadaks son:

2Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger att tiden inte är inne att bygga upp Herrens hus. 3Därför har Herrens ord kommit genom profeten Haggaj: 4Hur kan tiden vara inne för er själva att sitta i era panelprydda hus, medan detta hus ligger i ruiner? 5Nu säger Herren Sebaot: Tänk på hur ni har det!

6Ni sår mycket men skördar litet.

Ni äter utan att bli mätta.

Ni dricker utan att bli glada.

Ni klär er utan att bli varma.

Daglönaren stoppar lönen i en börs med hål.

7Så säger Herren Sebaot: Tänk på hur ni har det! 8Gå upp i bergen och skaffa virke, bygg upp mitt hus! Då skall jag se på det med välvilja och uppenbara min härlighet, säger Herren. 9Ni strävar efter mycket men får litet. Skörden ni bärgar blåser jag på. Varför? säger Herren Sebaot. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har brått med era egna.

10Därför håller himlen tillbaka sin dagg,

och jorden håller tillbaka sin gröda.

11Jag har manat fram torka över jord och berg,

över säd och vin och olja,

över allt som marken ger,

över människor och djur,

över allt ni mödat er med.

12Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest som fanns kvar av folket lyssnade till Herren, sin Gud, till det som profeten Haggaj sade på uppdrag av Herren, deras Gud. Folket böjde sig i fruktan för Herren. 13Herrens sändebud Haggaj framförde då Herrens budskap till folket: Jag är med er, säger Herren.

14Drivna av Herren slöt de alla upp, ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest som fanns kvar av folket. De började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds, hus