Bibel 2000 (B2000)
1

Templet skall byggas upp

11

1:1
Esr 5:1
1:1 Under kung Dareios andra regeringsår … sjätte månaden Augusti 520 f.Kr. Dareios regerade 522–486 f.Kr. över det persiska riket, i vilket Juda ingick som del av en provins, styrd av en ståthållare; se noter till Esr 4:10; Neh 1:1.1:1 Haggaj Denne profet nämns tillsammans med Sakarja i Esr 5:1; 6:14. Båda verkade för att det förstörda templet skulle återställas. Haggajs bok innehåller Herrens uppmaningar till folket att bygga upp templet och hans löfte om den välsignelse detta skall föra med sig. Invigningen av det nya templet, som ägde rum 515 f.Kr., skildras inte i Hagg men i Esr 6:15 ff.Profetböcker.1:1 Serubbabel, Josua Ledare för de judar som från 538 f.Kr. återvänt från den babyloniska fångenskapen; jfr Esr 3:2 med not. Serubbabel (namnet betyder »härstammande från Babylon«) tillhörde den davidiska kungaätten och var persisk ståthållare i Juda. Josua var överstepräst. Till båda knöts förhoppningar om rikets återupprättande och templets återuppbyggnad; jfr Sak 4:14 med not; Messias.1:1 Shealtiel Son till kung Jojakin.Under kung Dareios andra regeringsår, på första dagen i sjätte månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggaj till ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och till översteprästen Josua, Josadaks son:

21:2 Sebaot.Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger att tiden inte är inne att bygga upp Herrens hus. 3Därför har Herrens ord kommit genom profeten Haggaj: 4

1:4
2~Sam 7:2
Hur kan tiden vara inne för er själva att sitta i era panelprydda hus, medan detta hus ligger i ruiner? 5Nu säger Herren Sebaot: Tänk på hur ni har det!

6

1:6
5 Mos 28:30 ff., 38 ff.+

Ni sår mycket men skördar litet.

Ni äter utan att bli mätta.

Ni dricker utan att bli glada.

Ni klär er utan att bli varma.

Daglönaren stoppar lönen i en börs med hål.

7Så säger Herren Sebaot: Tänk på hur ni har det! 8Gå upp i bergen och skaffa virke, bygg upp mitt hus! Då skall jag se på det med välvilja och uppenbara min härlighet, säger Herren. 91:9 blåser jag på Meningen kan vara att Gud sänder ökenvindar eller hagelstormar, som fördärvar skörden; jfr 2:18; Jes 40:7. Det kan också vara ett allmänt uttryck för »fnysa åt«.Ni strävar efter mycket men får litet. Skörden ni bärgar blåser jag på. Varför? säger Herren Sebaot. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har brått med era egna.

10Därför håller himlen tillbaka sin dagg,

och jorden håller tillbaka sin gröda.

11Jag har manat fram torka över jord och berg,

över säd och vin och olja,

över allt som marken ger,

över människor och djur,

över allt ni mödat er med.

121:12 Rest.Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest som fanns kvar av folket lyssnade till Herren, sin Gud, till det som profeten Haggaj sade på uppdrag av Herren, deras Gud. Folket böjde sig i fruktan för Herren. 13Herrens sändebud Haggaj framförde då Herrens budskap till folket: Jag är med er, säger Herren.

14Drivna av Herren slöt de alla upp, ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest som fanns kvar av folket. De började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds, hus