Bibel 2000 (B2000)
2

21Jag skall ställa mig på vakt,

gå till min post och spana.

Jag vill se vad han skall säga till mig,

vilket svar jag får på min klagan.

Herrens svar

2

2:2
Jes 8:1+
2:2 Skriv ner det du får se Sannolikt avses v. 4 (kanske också v. 5), som är ett sammanfattande svar på profetens frågor (kap. 1).Herren svarade mig:

Skriv ner det du får se

med tydlig skrift på tavlor,

så att det blir lätt att läsa,

3

2:3
2~Pet 3:1–9
2:3 vittnar Rättelse; MT har »ännu«.ty synen vittnar om den bestämda tiden,

den talar om slutet, den slår inte fel.

Om uppfyllelsen dröjer, så vänta tåligt,

den kommer förvisso, den uteblir inte.

4

2:4
Rom 1:17+
2:4 troheten Grundtextens ord kan bl.a. beteckna pålitlighet, redbarhet och trofasthet. I Septuaginta har det återgetts med ett ord för det närliggande begreppet tillit eller tro (på Gud). Paulus har därför i Rom 1:17 kunnat använda detta ställe för att belysa sin lära om rättfärdiggörelsen genom tron.Se, den falske far bort med vinden,

men troheten räddar den rättfärdiges liv.

5

2:5
Ords 27:20
2:5 rikedom Med en Qumran-handskrift; MT har »vinet«.2:5 den övermodige mannen Orden syftar, liksom de upprepade veropen i v. 6–19, på babyloniernas härskare: han skall inte undgå straffet för sina ogärningar.Ja, rikedom är bedräglig,

den övermodige mannen skall inte nå sitt mål.

Han spärrar upp gapet som dödsriket,

han är omättlig som döden

och samlar alla folk hos sig,

lägger under sig alla folkslag.

6Till sist blir han ändå en visa för alla,

ett mål för pikar och glåpord.

Man skall säga:

Ve dig som gör dig rik på andras ägodelar

– för hur länge? –

och hopar egendom som du tagit i pant!

7Plötsligt skall de skuldsatta resa sig,

de skall vakna och få dig att darra,

och du blir själv deras byte.

8

2:8
Jes 33:1+
Du som har plundrat så många folk

skall bli plundrad av alla de andra

till straff för det blod du utgjutit,

för ditt våld mot länder och städer

och mot alla som bor i dem.

9Ve dig som fyller ditt hus med rövat gods

och bygger ditt näste högt över marken

för att rädda dig undan olyckan!

10Dina planer drar skam över ditt hus.

Du har förintat många folk

och förverkat ditt eget liv.

11Stenarna skall ropa ur muren,

och stockarna i bjälklaget skall svara.

12

2:12
Mik 3:10
Ve dig som bygger städer med mord

och lägger deras grund med brott!

13

2:13
Jer 51:58
2:13 Folkens mödor blir eldens rov Fritt citat av Jer 51:58.Herren Sebaot har ju sagt:

Folkens mödor blir eldens rov,

deras slit mynnar ut i intet.

14

2:14
Jes 11:9
Kunskap om Herrens härlighet

skall uppfylla hela jorden,

liksom havet är fyllt av vatten.

15

2:15
1~Mos 9:20
2:15 berusar honom för att få se honom naken Berusning och nakenhet symboliserar den besegrades förödmjukelse; jfr t.ex. Klag 4:21; Nah 3:5, 11. Skam.Ve dig som ger en broder att dricka

och blandar i en drog och berusar honom

för att få se honom naken!

16

2:16
Jer 25:15Klag 4:21
Du har vältrat dig i ärelös skam –

drick också du, tills du blottar din oomskurna lem.

Nu får du smaka bägaren som Herren räcker dig.

Dynga skall täcka din prakt.

172:17 Du skall skövlas som Libanons skog Bland exemplen på främmande erövrares övermod förekommer anklagelsen att de huggit ner Libanons cederskogar; se t.ex. Jes 14:8; 37:24.Du skall skövlas som Libanons skog,

hetsas och förgöras som djuren

till straff för det blod du utgjutit,

för ditt våld mot länder och städer

och mot alla som bor i dem.

18

2:18 f.
Jes 44:9–20+
Vad är det för nytta med gudabilder

eftersom hantverkaren vill göra dem,

dessa gjutna bilder, falska vägledare,

eftersom hantverkaren tror på dem

och tillverkar gudar som tiger?

19Ve dig som säger till träbiten: »Vakna!«

och till stumma stenen: »Stig upp!«

Kan den vägleda dig?

Den är överdragen med guld och silver,

men det finns ingen ande i den.

20

2:20
Ps 11:4
Sef 1:7
Sak 2:13
Men Herren är i sitt heliga tempel.

Var stilla inför honom, hela jorden!