Bibel 2000 (B2000)
33

Jakob försonas med Esau

331Jakob fick se Esau komma med 400 man i följe. Han fördelade barnen på Lea och Rakel och de båda slavinnorna. 2Slavinnorna och deras barn lät han gå främst, Lea och hennes barn bakom dem och sist Rakel och Josef. 3Själv gick han framför dem. Han bugade sig sju gånger till jorden medan han gick fram till sin bror. 4Men Esau skyndade emot honom och tog honom i famn. Han föll honom om halsen och kysste honom. Och de grät.

5När Esau fick se kvinnorna och barnen frågade han: »Vilka är det du har där?« Jakob svarade: »Det är barnen som Gud har skänkt mig, herre.« 6Så steg slavinnorna fram tillsammans med sina barn och bugade sig till jorden. 7Därefter steg Lea fram med sina barn och bugade sig, och slutligen steg Josef och Rakel fram och bugade sig.

8Esau sade: »Den där stora skaran jag mötte, varför skickade du den?« – »För att vinna din välvilja, herre«, svarade Jakob. 9»Jag har vad jag behöver«, sade Esau, »behåll vad du har, broder.« 1033:10 så som man kommer inför Gud Dvs. med gåvor; se 2 Mos 23:15.Men Jakob sade: »Nej, jag ber dig! Visa mig välvilja och ta emot min gåva. Jag har ju kommit inför dig så som man kommer inför Gud, och du har inte avvisat mig. 11Därför ber jag dig: ta emot gåvan som jag lät föra till dig. Gud har varit god mot mig, och jag har allt jag behöver.« Och Jakob bad honom så enträget att han tog emot gåvan.

12Esau sade: »Låt oss nu bryta upp och dra vidare, jag slår följe med dig.« 13Men Jakob svarade: »Som du ser, herre, är barnen små. Jag måste också tänka på mina tackor och kor som ger di. Driver man dem för hårt en enda dag, så dör hela hjorden. 14Därför ber jag dig, herre, att du går i förväg, så kan jag följa långsamt efter, med tanke på djuren jag har att driva och med tanke på barnen, tills jag kommer fram till dig i Seir.« 15Esau sade: »Låt mig åtminstone få lämna kvar en del av mitt folk hos dig.« – »Ta inte illa upp, herre«, svarade Jakob, »men det behöver du inte.«

16Redan samma dag återvände Esau till Seir. 1733:17 Suckot Ort strax norr om Jabboks nedre lopp. Namnet betyder »skjul«, »hyddor«.Men Jakob begav sig till Suckot, där han byggde sig ett hus. För boskapen gjorde han skjul, och därför fick platsen namnet Suckot.

1833:18 välbehållen Hebreiskan kan tolkas »välbehållen« (jfr 28:21), »vänligt sinnad« (jfr 34:21) eller »till Shalem«, en ort öster om Shekem.På återvägen från Paddan Aram kom Jakob välbehållen till Shekems stad i Kanaan och slog läger utanför staden. 19

33:19
Jos 24:32
33:19 kesitor Mynt och vikt.Marken där han slog upp sitt tält köpte han av sönerna till Hamor, Shekems far, för hundra kesitor. 2033:20 El är Israels Gud Se not till 14:18.Och där reste han ett altare, som han gav namnet »El är Israels Gud«.