Bibel 2000 (B2000)
3

31

3:1–7
2~Kor 11:3
1~Tim 2:14
Upp 12:9
20:2
Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: »Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?« 2Kvinnan svarade: »Vi får äta frukt från träden, 3men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö.« 4Ormen sade: »Ni kommer visst inte att dö. 53:5 som gudar Eller »som Gud«.Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.« 6Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. 7Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna.

8De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. 9Men Herren Gud ropade på mannen: »Var är du?« 10Han svarade: »Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd, eftersom jag är naken, och så gömde jag mig.« 11Herren Gud sade: »Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?« 12Mannen svarade: »Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt.« 13Då sade Herren Gud till kvinnan: »Vad är det du har gjort?« Hon svarade: »Ormen lurade mig, och jag åt.«

14

3:14
Jes 65:25
Då sade Herren Gud till ormen:

»Du som gjorde detta,

förbannad skall du vara,

utstött från boskapen och de vilda djuren.

På din buk skall du kräla

och jord skall du äta så länge du lever.

15

3:15
Rom 16:20
3:15 I senare, kristen tradition har versen lästs som en profetisk utsaga om Maria (kvinnan) och Kristus (kvinnans avkomma).Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan,

mellan din avkomma och hennes:

de skall trampa på ditt huvud

och du skall hugga dem i hälen.«

16

3:16
Ef 5:221~Tim 2:111~Pet 3:1
Till kvinnan sade han:

»Stor skall jag göra din möda

när du är havande,

med smärta skall du föda dina barn.

Din man skall du åtrå,

och han skall råda över dig.«

17

3:17
1~Mos 5:29
Till mannen sade han:

»Du som lyssnade till din hustru

och åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av,

förbannad skall marken vara för din skull.

Med möda skall du hämta din näring från den

så länge du lever,

18törne och tistel skall den ge dig.

Du skall äta av växterna på marken,

19

3:19
1~Mos 2:7Job 34:14Ps 90:3
Pred 3:20
Vish 2:23Rom 5:12
du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett

tills du vänder åter till jorden.

Ty av den är du tagen,

jord är du och jord skall du åter bli.«

203:20 Eva Det hebreiska Chawwá anspelar på chaj, »levande«.Mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till alla som lever. 21Herren Gud gjorde kläder av skinn åt mannen och kvinnan och klädde dem.

22

3:22
1~Mos 2:9+
3:22 en av oss Jfr 1:26; Gudsnamn.Herren Gud sade: »Människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd, så att hon lever för alltid.« 23Och Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden varav hon var tagen. 243:24 Kerub.Han drev ut människan, och öster om Edens trädgård satte han keruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd.