Bibel 2000 (B2000)
22

Gud sätter Abraham på prov

221

22
2~Mos 13:23~Mos 18:21Heb 11:17+
En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Gud kallade på honom: »Abraham!« – »Här är jag«, svarade han. 2
22:2
2~Krön 3:1
22:2 Moria Något land med detta namn är annars inte känt. Moria förekommer i 2 Krön 3:1 som namn på tempelberget i Jerusalem.Gud sade: »Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig.«

3Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig två tjänare och sin son Isak, högg veden till brännoffret och gav sig i väg mot den plats som Gud hade talat om. 4Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd. 5Då sade han till tjänarna: »Stanna här med åsnan, medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er.« 6Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Själv tog han elden och kniven, och så gick de båda tillsammans. 7»Far«, sade Isak. »Ja, min son«, svarade Abraham. Isak sade: »Här är eld och ved, men var är fåret som skall offras?« – 8»Min son«, sade Abraham, »Gud utser åt sig det får som skall offras.« Så gick de båda tillsammans.

9När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sedan sin son Isak och lade honom på altaret, ovanpå veden. 10Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. 11Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: »Abraham! Abraham!« – »Ja«, svarade Abraham, »här är jag.« 12Ängeln sade: »Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din ende son.« 13När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället för sin son. 1422:14 utser, blir sedd I hebreiskan anspelning på namnet Moria. – I slutet av versen är grundtextens innebörd osäker.Abraham gav denna plats namnet »Herren utser«. I dag säger man »på berget där Herren blir sedd«.

15Ännu en gång ropade Herrens ängel från himlen och sade till Abraham: 16

22:16 f.
Heb 6:13
»Jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son, 17
22:17 f.
1~Mos 12:213:16+
skall jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens städer. 1822:18 välsignelse Se not till 12:3.Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta skall ske därför att du lydde mig.«

19Abraham gick tillbaka till sina tjänare, och alla återvände tillsammans till Beer Sheva. Abraham stannade sedan där.

20

22:20
1~Mos 11:29
En tid därefter fick Abraham veta att också Milka hade blivit mor och fött söner åt hans bror Nachor: 21Us, den förstfödde, Bus, hans bror, Kemuel, Arams far, 22Kesed, Haso, Pildash, Jidlaf och Betuel. 23Betuel blev far till Rebecka. Dessa åtta söner födde Milka åt Abrahams bror Nachor. 24Hans bihustru, som hette Reuma, fick också barn: Tevach, Gacham, Tachash och Maaka.