Bibel 2000 (B2000)
15

Herrens förbund med Abram

151En tid därefter kom Herrens ord till Abram i en syn: »Var inte rädd, Abram! Jag är din sköld. Du skall bli rikt belönad.« 215:2 ff. [---] Text. I det avsnitt som inte kan översättas förekommer namnet på en man, Elieser, som orden min tjänare i v. 3 och han i v. 4 kan syfta tillbaka på.Abram sade: »Herre, min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös [---].« 3Och han sade: »Du har inte låtit mig få några barn, och därför blir det min tjänare som ärver mig.« 4Men Herrens ord till honom löd: »Det blir inte han som ärver dig utan en av ditt eget blod.« 5

15:5
1~Mos 13:16+
Och Herren förde honom ut och sade: »Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan! Så talrika skall dina ättlingar bli.« 6
15:6
Rom 4:3+
15:6 Eller »Abram trodde Herren och litade på att hans löfte var sant«.Abram trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig.

7Herren sade till Abram: »Jag är Herren, som har fört dig från Ur i Kaldeen för att ge dig detta land som egendom.« 8Abram sade: »Herre, min Gud, hur skall jag veta att det blir min egendom?« 9

15:9 ff.
Jer 34:18
15:9 ff. Bakgrunden är en gammal rit; jfr Jer 34:18. Djur styckades i två delar som lades mitt emot varandra. Genom att gå mellan styckena ingick två parter ett förbund. Det förbund som ingås här innebär att Herren åtar sig förpliktelser (löftet om landet), och han ensam går mellan köttstyckena som en eld, v. 17.Han svarade: »Hämta en treårig kviga, en treårig get och en treårig bagge, en turturduva och en ungduva!« 10Abram hämtade djuren, styckade dem i två delar och lade delarna mitt emot varandra, men fåglarna styckade han inte. 11Rovfåglar dök ner mot kropparna, men Abram jagade bort dem. 12Vid solnedgången föll Abram i dvala, och skräck överväldigade honom, ett stort mörker.

13

15:13 f.
2~Mos 12:4012:35
Herren sade till Abram: »Du skall veta att dina ättlingar kommer att bo i ett land som inte är deras och vara slavar och förtryckas i fyrahundra år. 14Men det folk vars slavar de blir skall jag döma, och därefter skall de dra ut med stora rikedomar. 15Du själv skall leva länge innan du går till dina fäder i frid och blir begravd. 16Efter tre generationer skall dina ättlingar återvända hit, först då har amoreerna fyllt sina synders mått.«

17Solen gick ner och det blev mörkt. Då syntes ett rykande fyrfat och en flammande fackla som gick fram mellan köttstyckena. 18

15:18
1~Mos 12:7+
15:18 Egyptens flod Troligen den flod som annars brukar kallas »Egyptens gränsflod« (se t.ex. 4 Mos 34:5 med not) eller möjligen Nilen.Herren slöt då detta förbund med Abram: »Åt dina ättlingar ger jag detta land, ända från Egyptens flod till den stora floden, Eufrat, 1915:19 ff. Detta är den mest omfattande av listorna på folk som bodde i Palestina före israeliterna. De tre folken i v. 19 bodde i ökentrakterna i söder (keniterna och kenisseerna) och öster (kadmoneerna = »de östliga«). Beträffande perisseerna och refaeerna, se noter till 13:7 och 14:5. Hettiter. Amoreer. Kanaan. Girgasheerna var ett folk i Palestina. Jevuseer. Jfr också not till kap. 10.keniternas, kenisseernas, kadmoneernas, 20hettiternas, perisseernas, refaeernas, 21amoreernas, kanaaneernas, girgasheernas och jevuseernas land.«