Bibel 2000 (B2000)
13

Abram och Lot skiljs åt

131Abram bröt upp från Egypten med sin hustru och allt han ägde och begav sig till Negev. Lot följde med honom. 2Abram var nu mycket rik, han ägde boskap och silver och guld. 3

13:3
1~Mos 12:8
Han flyttade från lägerplats till lägerplats och kom från Negev till Betel, till det ställe mellan Betel och Aj där han förut haft sitt läger 4och där han den gången hade rest ett altare. Där åkallade han Herren.

5Också Lot, som vandrade tillsammans med Abram, hade får och kor och tält. 6Landet räckte inte till för dem båda; de hade så mycket boskap att de inte kunde bo på samma plats, 713:7 perisseerna Ett okänt folk, som ofta förekommer i listor på de folkslag som bodde i Palestina före israeliterna.och det uppstod stridigheter mellan Abrams herdar och Lots. (På den tiden bodde kanaaneerna och perisseerna i landet.) 8Då sade Abram till Lot: »Inte skall det råda osämja mellan mig och dig eller mellan mina herdar och dina. Vi är ju av samma släkt. 9Ligger inte hela landet öppet för dig? Gå du din egen väg. Går du åt vänster så går jag åt höger, och går du åt höger så går jag åt vänster.« 1013:10 Soar Moabitisk stad strax söder om Döda havet.13:10 Sodom.Lot såg ut över Jordanslätten, han såg hur vattenrik hela trakten var. Ända fram mot Soar var den som Herrens trädgård, som Egyptens land. Detta var innan Herren ödelade Sodom och Gomorra. 11Och Lot valde Jordanslätten och flyttade österut. Så skildes de från varandra. 12Sedan bodde Abram i Kanaan och Lot i städerna på Jordanslätten. Lot hade sina tältplatser ända bort mot Sodom. 13

13:13
1~Mos 18:2019
Människorna i Sodom var onda och syndade svårt mot Herren.

Herrens löfte till Abram

14När Abram och Lot hade skilts åt sade Herren till Abram: »Se dig omkring från den plats där du står, åt norr och söder, öster och väster. 15

13:15
1~Mos 12:7+
Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina ättlingar för all framtid. 16
13:16
1~Mos 15:5
22:17
26:4
28:14
4~Mos 23:10
5~Mos 1:10
10:22
1~Kung 3:8
4:20
Jag skall låta dina ättlingar bli som stoftkornen på jorden: kan någon räkna dem, skall också dina ättlingar kunna räknas. 17Vandra genom landet i hela dess längd och bredd, ty åt dig skall jag ge det.«

1813:18 Mamres lund Det hebreiska ordet för »lund« antyder att det är fråga om en helig plats.Och Abram flyttade sina tält och kom till Mamres lund vid Hebron. Där slog han sig ner, och där byggde han ett altare åt Herren.