Bibel 2000 (B2000)
6

Vad man sår, det får man skörda

61

6:1
Matt 28:15–172~Thess 3:14
Jak 5:19
Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. 2
6:2
Rom 13:8
15:1+
6:2 Kristi lag Dvs. kärleksbudet (3 Mos 19:18). Jfr 5:14; Matt 22:39 med par.Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. 3
6:3
1~Kor 3:18
Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv. 4
6:4
2~Kor 13:5
Var och en skall pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. 5
6:5
Rom 14:12
6:5 Var och en måste bära sin egen börda I motsats till i v. 2 tänker Paulus nu på den sista domen, då var och en skall svara för sina handlingar.Var och en måste bära sin egen börda. 6Men den som blir vägledd i ordet skall ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. 7
6:7
Job 4:8
Ords 22:8
Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda. 8
6:8
Syr 7:3
Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet, men den som sår i anden skall skörda evigt liv ur anden. 9
6:9
2~Thess 3:13
Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. 10
6:10
Ef 5:162~Pet 1:7
Så länge det finns tid skall vi därför göra gott mot alla människor, framför allt mot våra trosfränder.

Sammanfattning. Slutönskan

11

6:11
1~Kor 16:21+
6:11 jag skriver till er med egen hand Brev.Se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand: 12
6:12 f.
Gal 5:11
de som vill skaffa sig anseende genom något yttre söker tvinga er till omskärelse, bara för att de inte vill bli förföljda för Kristi kors. 13Dessa som håller på omskärelsen bryr sig inte själva så mycket om lagen, men de vill att ni skall omskäras, så att de kan berömma sig av det som har skett med er kropp. 14
6:14
1~Kor 1:23,31
2:2
Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. 15
6:15
1~Kor 7:192~Kor 5:17+
Omskärelsen har ingen betydelse och inte förhuden heller, det är fråga om en ny skapelse. 16
6:16
Ps 125:5
128:6
6:16 Israel.Frid och förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning, åt Guds Israel.

17

6:17
2~Kor 4:10
Fil 3:10
6:17 Jesu märken Kanske ärr efter tortyr eller misshandel som Paulus varit utsatt för; jfr 2 Kor 4:10 med not; 11:23–25. Spåren av att han lidit med och för Jesus ger honom auktoritet som kristen och apostel.I fortsättningen får ingen ställa till besvär för mig, jag bär Jesu märken på min kropp.

18Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er ande, bröder. Amen.