Bibel 2000 (B2000)
5

51

5:1
Rom 6:18,22
8:2
Gal 2:4Matt 11:29Apg 15:10
Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen.

Rättfärdighet utan omskärelse

2

5:2
Gal 2:21
Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. 3
5:3
Gal 3:10
Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. 4Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. 5
5:5
Matt 6:33
5:5 Ande.Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. 6
5:6
1~Kor 7:19+
I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.

7Ni kom bra i väg. Vem har nu hejdat er, så att ni inte lyssnar till sanningen? 8Den ni har lyssnat till är inte han som kallade er. 9

5:9
1~Kor 5:6
5:9 Surdeg.Lite surdeg och hela degen jäser. 10Jag tror på Herren och litar på att ni inte skall ändra tänkesätt. Men den som försöker ställa till förvirring bland er får ta sin dom, vem han än är. 11
5:11
Gal 6:121~Kor 1:23
Bröder, om jag fortfarande predikar omskärelse, varför är jag då ständigt förföljd? Då är ju det anstötliga i korset borta. 12De borde skära av sig alltihop, dessa som sprider oro bland er.

Låt er ande leda er

13

5:13
Gal 5:11~Pet 2:16Rom 13:8
5:13 Kött.Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. 14
5:14
(Rom 13:9+);
Rom 13:10
Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv. 15Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra.

16

5:16
Rom 8:56:12
1~Pet 2:11
Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. 17
5:17
Rom 7:23+
Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. 18
5:18
Rom 8:14+
Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.

19

5:19–21
Rom 1:29Upp 22:15
Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, 20avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, 215:21 maktkamp Annan läsart »maktkamp, mord«.maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.

22

5:22 f.
2~Kor 6:6
Ef 5:9
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 23
5:23
1~Tim 1:9
ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. 24
5:24
Rom 6:6
8:13
Kol 3:5
De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. 25
5:25
Rom 8:5
Gal 5:16+
Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. 26
5:26
Fil 2:3
Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra.