Bibel 2000 (B2000)
2

Möte med apostlarna i Jerusalem

21

2:1
Apg 15:2
2:1 for jag på nytt upp till Jerusalem Skildringen i v. 1–10 motsvarar på väsentliga punkter Apg 15:1–29. Sannolikt avses samma händelser.2:1 Barnabas En av Paulus närmaste medarbetare; jfr Apg 4:36 med not.2:1 Titus Denne mans samarbete med Paulus belyses klarast i 2 Kor (se 2:13 med not). Han nämns inte i Apg.Fjorton år senare for jag på nytt upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas; också Titus tog jag med mig. 2
2:2
Fil 2:16+
2:2 de ansedda Enligt Apg 15:2, 6 fördes förhandlingarna med »apostlarna och de äldste«. Paulus tycks avse en mer begränsad grupp; jfr v. 9 med not.Jag for dit efter att ha haft en uppenbarelse. Där lade jag fram – enskilt, inför de ansedda – det evangelium som jag förkunnar bland hedningarna, för jag ville inte slita, eller ha slitit, förgäves. 32:3 omskära Titus Läran att icke-judar måste följa GT:s lag för att räknas som kristna tillspetsades i kravet på omskärelse (Apg 15:1). Temat återkommer i 5:2–12; 6:11–16.Och det blev inte ens nödvändigt att omskära Titus, som jag hade med mig och som är grek. 4
2:4
Apg 15:1,24Gal 5:1,13
2:4 den frihet vi äger Dvs. rätten att som kristna leva oberoende av GT:s rituella bud; jfr 5:1.Det ville annars de falska bröder som nästlat sig in för att spionera på den frihet vi äger genom Kristus Jesus, så att de skulle kunna göra oss till slavar. 5Men inte ett ögonblick gav vi efter för dem och underordnade oss, för evangeliets sanning måste bevaras åt er. 6
2:6
Rom 2:11+
2:6 vad de en gång varit De hade varit Jesu lärjungar. Detta gav dem ett stort anseende, som Paulus dock inte utan vidare godtar. En annan tolkning innebär att han inte vill uttala sig om deras inre halt, »vad de nu var«.Och de som ansågs vara något – vad de en gång varit frågar jag inte efter, Gud tar inte hänsyn till person – inte heller dessa ansedda ville ålägga mig något mera. 7
2:7
Rom 1:5+
Tvärtom. De såg att jag är betrodd med att föra evangeliet till de oomskurna på samma sätt som Petrus till de omskurna – 8
2:8
Apg 2:38–40
han som har gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett mig kraft att vara det bland hedningarna. 92:9 Jakob, Kefas och Johannes Namnen motsvarar en kärngrupp bland apostlarna (Matt 17:1; 26:37 med par.; Kefas). Aposteln Jakob hade emellertid avrättats före detta tillfälle (Apg 12:2). Jesu bror Jakob tycks ha intagit hans plats i den ledande gruppen; jfr 1:19.2:9 pelarna En bild för religiösa ledare, även belagd i rabbinsk tradition. I Upp 3:12 förenas den med bilden av kyrkan som Guds tempel.Och när de förstod vilken nåd jag hade fått – det var Jakob, Kefas och Johannes, dessa som ansågs vara pelarna – räckte de mig och Barnabas handen som tecken på vår samhörighet. Vi skulle gå ut till hedningarna och de till de omskurna. 10
2:10
Rom 15:26+
2:10 tänka på deras fattiga Insamling.Dock skulle vi tänka på deras fattiga, och det har jag verkligen lagt mig vinn om.

Paulus och Petrus i Antiochia

112:11 när Kefas kom till Antiochia Denna händelse nämns inte i Apg, som dock bekräftar att Antiochia vid denna tid var centralorten för Paulus missionsverksamhet (14:26; 15:30, 35).Men när Kefas kom till Antiochia vände jag mig öppet mot honom. Han hade ju dömt sig själv. 12

2:12
Apg 11:2
2:12 äta tillsammans med hedningarna Jfr not till Apg 10:28. Petrus hade tillsammans med icke-judiska kristna deltagit i de gemensamma måltider som avslutade gudstjänsterna; jfr 1 Kor 11:20 f. Valet stod nu mellan att följa renhetslagarna, som splittrade församlingsgemenskapen, och att överge den judiska traditionen för att bevara de kristnas enhet.Ty innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna, men när de hade kommit ville han inte vara med längre utan drog sig undan av fruktan för dem som höll fast vid omskärelsen. 132:13 judarna Här avses judiska medlemmar av den kristna församlingen.Samma hyckleri gjorde sig också de andra judarna skyldiga till, så att till och med Barnabas drogs med. 14
2:14
1~Tim 5:20
Men när jag såg att de avvek från sanningen i evangeliet sade jag till Kefas i allas närvaro: »Om du som är jude kan leva på hedningarnas vis i stället för på judarnas, varför vill du då tvinga hedningarna att göra sig till judar?«

Rättfärdighet genom tron

15Vi är visserligen judar till födseln, inte hedningar och syndare. 16

2:16
Rom 1:173:28Ps 143:2
Rom 3:20
2:16 rättfärdig genom laggärningar Paulus vänder sig mot uppfattningen att den som följer GT:s lag är rättfärdig och andra människor syndare (v. 15). Enligt honom är alla syndare, då ingen kan följa lagen helt; jfr Rom 3:9–20.Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar, ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. 172:17 uppfattas som syndare Genom att inte följa lagen blir Paulus syndare i den mening ordet har i v. 15.Men om vi under vår strävan att bli rättfärdiga genom Kristus skulle uppfattas som syndare, vi också, står då Kristus i syndens tjänst? Naturligtvis inte. 182:18 detta som jag har rivit ner Dvs. den livshållning som söker trygghet i att lyda lagen. En återgång dit är för Paulus den verkliga synden: att »kasta bort Guds nåd« (v. 21).Bara om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner gör jag mig till lagöverträdare. 19
2:19 f.
Rom 7:4
Gal 5:24Rom 8:10Fil 1:22Gal 1:4+
Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, 20men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. 21
2:21
Gal 5:2
Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö.