Bibel 2000 (B2000)
8

81Detta är släktregistret för de familjeöverhuvuden som under kung Artaxerxes regering bröt upp med mig från Babylonien:

2Av Pinechas släkt Gershom. Av Itamars släkt Daniel. Av Davids släkt Hattush, 3Shekanjas son. Av Paroshs släkt Sakarja och med honom 150 män, upptagna i släktregistret. 4Av Pachat Moabs släkt Eljoenaj, Serachjas son, och med honom 200 män. 5Av Sattus släkt Shekanja, Jachasiels son, och med honom 300 män. 6Av Adins släkt Eved, Jonatans son, och med honom 50 män. 7Av Elams släkt Jesaja, Ataljas son, och med honom 70 män. 8Av Shefatjas släkt Sevadja, Mikaels son, och med honom 80 män. 9Av Joavs släkt Obadja, Jechiels son, och med honom 218 män. 10Av Banis släkt Shelomit, Josifjas son, och med honom 160 män. 11Av Bevajs släkt Sakarja, Bevajs son, och med honom 28 män. 12Av Asgads släkt Jochanan, Hackatans son, och med honom 110 män. 138:13 de sista Syftningen oklar; kanske menas att de som nämns i v. 13 var de sista som lämnade Babylonien.Av Adonikams släkt de sista, som hette Elifelet, Jeiel och Shemaja, och med dem 60 män. 14Av Bigvajs släkt Utaj och Sackur och med dem 70 män.

Förberedelser för resan till Jerusalem

158:15 Ahava Flod eller bevattningskanal (v. 21, 31) i Babylonien.Jag samlade dessa vid floden som flyter mot Ahava, och där hade vi vårt läger i tre dagar. Där lade jag märke till att det fanns både lekmän och präster men ingen levit. 16Då sände jag Elieser, Ariel, Shemaja, Elnatan, Jariv, Elnatan, Natan, Sakarja och Meshullam, som var ledare, och Jojariv och Elnatan, som var lärare, 178:17 Kasifja Stad i Babylonien med okänt läge.med order att gå till Iddo, ledaren på en plats som hette Kasifja. Jag gav dem ett meddelande att framföra till Iddo och hans ämbetsbröder och tempeltjänarna i Kasifja, att de skulle sända oss tjänare till vår Guds hus. 18Och eftersom Gud höll sin skyddande hand över oss sände de oss en duglig man av Machlis släkt, han som var son till Levi, son till Israel, nämligen Sherevja och hans söner och bröder, 18 män. 19Vidare kom Hashavja och med honom Jesaja av Meraris släkt med sina bröder och deras söner, sammanlagt 20, 20och dessutom 220 tempeltjänare, alla namngivna, sådana som David hade satt att biträda leviterna i deras tjänst.

21Sedan utlyste jag en fasta där vid floden Ahava, för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en god resa för oss själva, våra kvinnor och barn och all vår egendom. 22Jag skämdes nämligen för att be kungen om trupper och ryttare till skydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till honom: »Vår Gud håller sin skyddande hand över alla dem som söker sig till honom, men hans mäktiga vrede drabbar dem som överger honom.« 23Därför fastade vi och bad vår Gud om hjälp, och han hörde vår bön.

24Jag tog ut tolv av de främsta bland prästerna och dessutom Sherevja och Hashavja och med dem tio av deras ämbetsbröder. 25Och jag vägde upp åt dem silvret och guldet och kärlen, den gåva till vår Guds hus som hade skänkts av kungen, hans rådgivare och ämbetsmän och alla israeliterna som var där. 26Jag vägde upp och gav dem 650 talenter silver, 100 silverkärl till ett värde av 2 talenter, 100 talenter guld 278:27 dareiker Mynt och vikt.och dessutom 20 guldkannor till ett värde av 1 000 dareiker samt två kärl av vackert glänsande koppar, dyrbara som guld. 28Och jag sade till dem: »Ni är helgade åt Herren, kärlen är helgade och silvret och guldet är en frivillig gåva åt Herren, era fäders Gud. 29Ta väl vara på detta tills ni kan väga upp det inför de främsta prästerna och leviterna och de israelitiska familjeöverhuvudena i Jerusalem, i kamrarna i Herrens hus.« 30Prästerna och leviterna tog hand om det uppvägda, silvret och guldet och kärlen, för att föra det till Jerusalem, till vår Guds hus.

Resan till Jerusalem

31Den tolfte dagen i första månaden bröt vi upp från floden Ahava för att färdas till Jerusalem. Vår Gud höll sin hand över oss och räddade oss från fiender och stråtrövare på vägen. 32Så kom vi fram till Jerusalem, och där vilade vi oss i tre dagar. 33Den fjärde dagen vägdes silvret, guldet och kärlen i vår Guds hus och överlämnades till prästen Meremot, Urias son. Tillsammans med honom var Elasar, Pinechas son, och leviterna Josavad, Jeshuas son, och Noadja, Binnujs son. 34Allt räknades och vägdes, och samtidigt antecknades vikten.

35De deporterade som hade kommit hem från fångenskapen offrade brännoffer åt Israels Gud: 12 tjurar för hela Israel, 96 baggar, 77 lamm och som syndoffer 12 bockar – alltsammans som brännoffer åt Herren. 368:36 satraperna och ståthållarna Se not till Dan 3:2; Satrap.Sedan överlämnade de kungens förordningar till de kungliga satraperna och ståthållarna i provinsen Väster om Eufrat, och dessa gav sitt stöd åt folket och åt Guds hus.