Bibel 2000 (B2000)
8

Hesekiel förs till Jerusalem i en syn

818:1 Under det sjätte året … sjätte månaden Slutet av september 592 f.Kr.Under det sjätte året, på femte dagen i sjätte månaden, när jag satt i mitt hem med de äldste i Juda hos mig, greps jag där av Herren Guds hand. 2

8:2
Hes 1:26
8:2 mansgestalt Med Septuaginta; MT har »eldsgestalt«.8:2 vitt guld Se not till 1:4.Jag såg något som tycktes ha mansgestalt. Från vad som föreföll vara hans höfter och neråt var eld, och från hans höfter och uppåt kom liksom ett klart sken, glimmande som vitt guld. 3
8:3
Till Dan C:36

8:3 andekraft Se not till 3:12.8:3 den bild … som väcker Herrens svartsjuka vrede Svartsjuka.Han sträckte ut något som såg ut som en hand och grep mig i håret. En andekraft lyfte mig upp mellan himmel och jord, och i en syn från Gud fördes jag till Jerusalem, fram till öppningen i den inre porten, den som vetter mot norr. Det är där den bild står som väcker Herrens svartsjuka vrede. 4
8:4
Hes 3:22
8:4 Härlighet.Och där var Israels Guds härlighet, likadan som jag hade sett den i dalen.

Avgudadyrkan vid templet

5»Människa«, sade han till mig, »vänd blicken mot norr.« Jag vände blicken mot norr och såg då norr om porten ett altare, och själva vredesbilden stod vid ingången. 68:6 är så oerhörda att jag måste lämna min helgedom Grundtextens innebörd osäker. Andra tolkningar »på avstånd från min helgedom, är oerhörda«; »är oerhörda. De lämnar min helgedom.«»Människa«, sade han till mig, »ser du vad de gör? De vidrigheter israeliterna bedriver här är så oerhörda att jag måste lämna min helgedom. Men du skall få se ännu värre vidrigheter.«

7Han förde mig till öppningen mot förgården, och där såg jag ett hål i väggen. 8»Människa«, sade han till mig, »bryt dig igenom väggen.« Jag bröt mig igenom väggen, och där såg jag en dörröppning. 9»Gå in och se vilka ohyggliga vidrigheter de bedriver här«, sade han. 108:10 avskyvärda ting Grundtextens ord används i 3 Mos 11 på flera ställen som beteckning på orena djur.Jag gick in, och där såg jag alla slags avskyvärda ting, bilder av kräldjur och kreatur, och israeliternas alla avgudabilder ristade på väggarna runt omkring. 118:11 Äldste.Framför dem stod sjuttio av Israels äldste, däribland Jaasanja, Shafans son. Var och en höll ett rökelsekar i handen, och upp steg ett doftande moln av rökelse. 12

8:12
Jes 29:15+
»Människa«, sade han till mig, »ser du vad Israels äldste har för sig i mörkret, var och en i sin avgudakammare? Herren ser oss inte, Herren har övergett landet, säger de.« 13Sedan sade han: »Du skall få se dem bedriva ännu värre vidrigheter.«

148:14 Tammuz Främreorientalisk växtlighetsgud, vars död firades med gråt och klagan. Tammuz dyrkades ursprungligen i Mesopotamien, senare i hela Främre orienten; jfr not till Dan 11:37.Han förde mig till öppningen i den port som vetter mot norr och leder till Herrens hus. Där satt några kvinnor och begrät Tammuz. 15»Ser du, människa?« sade han. »Men du skall få se vidrigheter ännu värre än dessa.«

16Han förde mig till den inre förgården till Herrens hus. Där, vid ingången till Herrens tempel, mellan förhallen och altaret, stod ungefär tjugofem män. De vände ryggen åt Herrens tempel, och med ansiktet mot öster föll de ner och tillbad solen i öster. 178:17 nu sticker de vinrankan i näsan på mig Grundtextens innebörd och syftning oklar. Uttrycket skall troligen tolkas bildligt: »nu förolämpar de mig alltför grovt«.8:17 på mig Med rabbinsk tradition; MT har »på sig«. Ett ursprungligt »på mig« kan ha uppfattats som anstötligt.»Ser du, människa?« sade han. »Inte nog med de vidrigheter folket i Juda bedriver här, de begår också våldsdåd överallt i landet och har gång på gång väckt min vrede. Och nu sticker de vinrankan i näsan på mig! 18

8:18
Jes 1:15+
Jag skall gå till verket med vrede, utan förskoning, utan barmhärtighet. Hur högt de än ropar till mig skall jag inte lyssna.«