Bibel 2000 (B2000)
6

Profetia mot Israels offerplatser

61Herrens ord kom till mig: 2Människa! Vänd dig mot Israels berg och profetera mot dem: 3Israels berg, hör ordet från Herren Gud! Så säger Herren Gud till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: Jag skall rikta svärdet mot er och skövla era offerplatser. 4

6:4 ff.
3~Mos 26:30
Era offeraltaren skall raseras, era rökelsealtaren slås i spillror. Och jag skall vräka era dräpta framför era gudabilder. 5Jag skall kasta israeliternas lik framför deras gudabilder, jag skall strö ut era ben kring era altaren. 6Överallt där ni bor skall städerna läggas i ruiner och offerplatserna förhärjas. Era offeraltaren skall också raseras och läggas i ruiner, era gudabilder slås i spillror och förstöras, era rökelsealtaren krossas, ja, era verk skall utplånas, 7och de dräpta skall falla mitt ibland er. Då skall ni inse att jag är Herren. 8Några av er skall undkomma svärdet och hamna bland främmande folk och skingras i främmande länder. 9Då skall de tänka på mig bland de folk hos vilka de är fångna, tänka på hur jag krossat deras trolösa hjärtan, som vände sig från mig, och deras ögon, som lystet sneglade mot gudabilderna. Och de kommer att avsky sig själva för sina onda gärningar och allt det vidriga de gjort. 10Då skall de inse att jag är Herren. Det var inte tomma ord när jag hotade dem med denna olycka.

11Så säger Herren Gud: Knyt händerna och stampa med fötterna, ropa ut ditt ve över allt det onda och avskyvärda israeliterna har gjort! De skall falla offer för svärd och svält och pest. 12Den som är långt borta skall dö av pest, den som är nära skall falla för svärd, den som skonats och blivit kvar skall dö av svält. Så skall jag släcka min vrede på dem. 13

6:13
Jes 57:5+
Då skall de inse att jag är Herren, när deras dräpta ligger slängda bland deras gudabilder och kring deras altaren, på alla höga kullar och alla bergstoppar, under varje grönskande träd och varje lummig terebint, överallt där de burit fram offer med blidkande lukt åt sina gudabilder. 146:14 från öknen ända till Rivla Israel från söder till norr. Med »öknen« avses Sinaiöknen; Rivla ligger i Syrien; jfr not till Jer 39:5.Jag skall lyfta min hand mot dem, och överallt där de bor skall jag göra landet till obygd och ödemark, från öknen ända till Rivla. Då skall de inse att jag är Herren.