Bibel 2000 (B2000)
4

Förutsägelse om Jerusalems belägring

414:1 en lertavla … rista in en stad Stadsplaner inristade på lertavlor är kända från Babylonien.Människa! Tag en lertavla och lägg den framför dig. På den skall du rista in en stad, Jerusalem. 24:2 belägra den Profeten skall med sina handlingar symboliskt framställa den kommande belägringen av Jerusalem; jfr not till 1 Kung 22:11.Sedan skall du belägra den. Kasta upp en belägringsvall och bygg en stormningsramp, slå upp ett härläger och ställ upp murbräckor omkring den. 34:3 Tecken.Ställ en järnplåt som en vägg av järn mellan dig och staden. Vänd dig mot den, och håll den belägrad. Du skall belägra den, och detta skall vara ett tecken för Israels folk.

4Lägg dig på vänster sida och bär Israels skuld. Så länge du ligger på den sidan skall du bära Israels skuld. 54:5 390 dagar Vad angivelsen avser är osäkert. Kanske avses tiden från templets invigning (dagar = år).De år de har syndat gör jag till lika många dagar för dig, 390 dagar. Så länge skall du bära Israels skuld. 64:6 40 dagar Jfr 40 år, som motsvarar en generation. Syftningen här är oklar. Dag.När de dagarna har gått skall du lägga dig ner igen, denna gång på höger sida, och bära Judas skuld 40 dagar. En dag för varje år skall du bära den. 7Vänd dig sedan med blottad arm mot det belägrade Jerusalem och profetera mot staden. 8Jag slår rep omkring dig, så att du inte kan vända dig från den ena sidan till den andra förrän din belägringstid är över.

94:9 emmer En enklare vetesort.Tag vete och korn, bönor och linser, hirs och emmer, blanda det i ett kärl och baka bröd av det. Det skall du ha som föda under den tid du ligger på sidan, 390 dagar. 104:10 20 siklar 200–300 gram; Mynt och vikt.Den mat du äter måste vägas: 20 siklar om dagen, det är vad du får äta under ett dygn. 114:11 en sjättedels hin Ca 1 liter; Mått.Det vatten du skall dricka måste mätas upp: en sjättedels hin är vad du får dricka under ett dygn. 124:12 med människoträck som bränsle Kreatursspillning, jfr v. 15, användes som bränsle. Att använda människoträck var däremot anstötligt, och den föda som tillreddes så måste betraktas som oren. Renhet.Ät maten i form av kornkakor. Baka dem i allas åsyn, med människoträck som bränsle. 13Och Herren sade: »Så skall israeliterna få äta sin mat, oren, bland de folk till vilka jag skall fördriva dem.« – 14

4:14
2~Mos 22:31Apg 10:14
4:14 självdöda eller rivna djur Att äta kött av sådana djur förbjuds i 2 Mos 22:31; 3 Mos 17:15; 22:8; 5 Mos 14:21.4:14 orent offerkött Offerkött som förvarades i mer än tre dagar blev orent; se 3 Mos 7:18; 19:7.»Nej, min Herre och Gud«, sade jag, »jag har aldrig gjort mig oren. Aldrig i hela mitt liv har jag ätit kött från självdöda eller rivna djur, och aldrig har orent offerkött kommit i min mun.« 15Han svarade: »Jag tillåter dig att använda kospillning i stället för människoträck att baka ditt bröd över.« 16Sedan sade han: »Människa! Jag skall låta brödet tryta i Jerusalem. De skall äta sitt uppvägda bröd i ängslan och dricka sitt uppmätta vatten i skräck. 17När bröd och vatten tar slut för dem skall de alla gripas av skräck och tyna bort på grund av sin synd.«