Bibel 2000 (B2000)
4

Förutsägelse om Jerusalems belägring

41Människa! Tag en lertavla och lägg den framför dig. På den skall du rista in en stad, Jerusalem. 2Sedan skall du belägra den. Kasta upp en belägringsvall och bygg en stormningsramp, slå upp ett härläger och ställ upp murbräckor omkring den. 3Ställ en järnplåt som en vägg av järn mellan dig och staden. Vänd dig mot den, och håll den belägrad. Du skall belägra den, och detta skall vara ett tecken för Israels folk.

4Lägg dig på vänster sida och bär Israels skuld. Så länge du ligger på den sidan skall du bära Israels skuld. 5De år de har syndat gör jag till lika många dagar för dig, 390 dagar. Så länge skall du bära Israels skuld. 6När de dagarna har gått skall du lägga dig ner igen, denna gång på höger sida, och bära Judas skuld 40 dagar. En dag för varje år skall du bära den. 7Vänd dig sedan med blottad arm mot det belägrade Jerusalem och profetera mot staden. 8Jag slår rep omkring dig, så att du inte kan vända dig från den ena sidan till den andra förrän din belägringstid är över.

9Tag vete och korn, bönor och linser, hirs och emmer, blanda det i ett kärl och baka bröd av det. Det skall du ha som föda under den tid du ligger på sidan, 390 dagar. 10Den mat du äter måste vägas: 20 siklar om dagen, det är vad du får äta under ett dygn. 11Det vatten du skall dricka måste mätas upp: en sjättedels hin är vad du får dricka under ett dygn. 12Ät maten i form av kornkakor. Baka dem i allas åsyn, med människoträck som bränsle. 13Och Herren sade: »Så skall israeliterna få äta sin mat, oren, bland de folk till vilka jag skall fördriva dem.« — 14»Nej, min Herre och Gud«, sade jag, »jag har aldrig gjort mig oren. Aldrig i hela mitt liv har jag ätit kött från självdöda eller rivna djur, och aldrig har orent offerkött kommit i min mun.« 15Han svarade: »Jag tillåter dig att använda kospillning i stället för människoträck att baka ditt bröd över.« 16Sedan sade han: »Människa! Jag skall låta brödet tryta i Jerusalem. De skall äta sitt uppvägda bröd i ängslan och dricka sitt uppmätta vatten i skräck. 17När bröd och vatten tar slut för dem skall de alla gripas av skräck och tyna bort på grund av sin synd.«