Bibel 2000 (B2000)
38

Gog från Magog: hans krigsförberedelser mot Israel

381

38–39
Upp 20:7–10
Herrens ord kom till mig: 2
38:2 ff.
1~Mos 10:2
38:2 Gog i landet Magog Symboliska beteckningar för en kung och ett rike som angriper Israel men besegras av Gud i en väldig slutstrid. Denna fiendemakt kommer från norr (38:15; 39:2), liksom det uppbåd som anfaller Israel i Jer 1:14; 6:22. Magog nämns i 1 Mos 10:2 bland Jafets söner, som brukar förknippas med Mindre Asien; jfr 27:13 med not. Personnamnet Gog kan vara bildat som rimord till Magog. I Upp 20:7 f., där motivet återkommer, är Gog och Magog en samlingsbeteckning för jordens alla folk som förledda av Satan går till angrepp mot de kristna i den sista tiden. – Gog skildras i kap. 38–39 dels som Herrens straffande redskap mot Israel (38:1–16), dels som Israels fiende, som själv straffas av Herren då han angriper landet (38:17–39:22).38:2 storfursten av Meshek och Tuval Se not till 27:13.Människa! Vänd dig mot Gog i landet Magog, storfursten av Meshek och Tuval, och profetera mot honom. 3Säg: Så säger Herren Gud: Jag skall ta itu med dig, Gog, storfurste av Meshek och Tuval, 4jag skall släpa fram dig med krokar i käkarna. Jag skall se till att du drar ut med hela din här, hästar och ryttare, alla i praktfulla kläder, ett stort uppbåd med långsköld och rundsköld, alla med svärd i hand. 538:5 Kush. Put Se not till 27:10.Även folk från Persien, från Kush och Put kommer med, alla rustade i sköld och hjälm. 638:6 Gomer, Bet Togarma Områden i Mindre Asien; jfr not till 27:14.Gomer med alla sina trupper, Bet Togarma långt norrifrån med alla sina trupper – många folk ansluter sig till dig. 7Gör dig redo och var beredd, du och hela det uppbåd som har samlats kring dig – du skall stå till mitt förfogande. 8I sinom tid skall du mönstras för att en dag rycka fram mot ett land som återhämtat sig från svärdets härjningar. De som bor där har hämtats hem från många olika folk och åter samlats på Israels berg, som så länge låg öde. De har förts från främmande folk för att få bo i trygghet. 9Du skall dra fram som ett oväder, komma likt ett moln som täcker landet, du och alla dina trupper och de många folken vid din sida.

10Så säger Herren Gud: Den dagen tar tankar form hos dig, du smider onda planer 11och säger: »Jag skall rycka fram mot ett oskyddat land, mot människor som lever lugnt och tryggt, utan murar, port och bommar.« 1238:12 världens navel Värld.Du vill ta byte och plundra, lyfta din hand mot ruiner som åter är bebodda och mot ett folk som samlats in från främmande länder, som har skaffat sig boskap och ägodelar, ett folk som bor vid världens navel. 1338:13 Saba. Dedan Se not till 25:13. Tarshish.38:13 köpmän Rättelse; MT har »unglejon«.Folket i Saba och i Dedan liksom handlare och köpmän från Tarshish skall fråga dig: »Kommer du för att ta byte, har du samlat ditt uppbåd för att plundra, för att röva silver och guld, stjäla boskap och ägodelar? Är det för att ta ett rikt byte du kommer?«

14Profetera därför, människa, och säg till Gog: Så säger Herren Gud: Den dag då mitt folk Israel lever i trygghet skall du bryta upp 15och lämna ditt hem långt uppe i norr, du och de många folken vid din sida, alla till häst, tillsammans ett stort uppbåd, en väldig här. 16Mot mitt folk Israel skall du dra fram likt ett moln som täcker landet. I kommande dagar skall det ske. Jag skall låta dig rycka fram mot mitt land. Genom dig, Gog, skall jag visa min helighet inför folken, för att de skall inse vem jag är.

Guds bestraffning av Gog

17Så säger Herren Gud: Du är den som jag för länge sedan talade om genom mina tjänare, Israels profeter, som på den tiden profeterade att jag skulle låta dig anfalla Israel. 1838:18 Vrede.Den dag då Gog beträder Israels mark skall min vrede väckas, säger Herren Gud. Med harm 1938:19 lidelse Svartsjuka.och lidelse och i brinnande vrede svär jag att en väldig jordbävning den dagen skall drabba Israels land. 20De skall darra inför mig, havets fiskar och himlens fåglar, de vilda djuren och markens alla kräldjur och alla människor på jorden. Bergen skall rasa och klipporna falla, och alla murar skall jämnas med marken. 21På alla mina berg skall jag mana fram svärdet mot Gog, säger Herren Gud. De skall gripa till svärd mot varandra. 22Jag skall straffa honom med pest och blod. Slagregn, hagel och brinnande svavel skall jag vräka ner över honom och hans trupper och de många folken vid hans sida. 23Så skall jag visa min makt och min helighet och ge mig till känna inför många folk. Då skall de inse att jag är Herren.