Bibel 2000 (B2000)
35

Profetia mot Seirs berg

351

35
Hes 25:12
Herrens ord kom till mig: 235:2 Seir.Människa! Vänd dig mot Seirs berg och profetera mot dem: 3Så säger Herren Gud:

Jag skall ta itu med dig, Seir,

jag skall lyfta min hand mot dig

och göra dig till obygd och ödemark.

4Dina städer skall jag lägga i ruiner,

du skall bli en ödemark.

Då skall du inse att jag är Herren.

535:5 du prisgav dem Jfr 25:12; se not till Klag 1:2.Du har alltid varit fientlig mot Israels folk, du prisgav dem åt svärdet när olyckan drabbade dem och de fick sitt slutliga straff. 6Därför skall jag, så sant jag lever, säger Herren Gud, spilla ditt blod, och blod skall förfölja dig. Genom blod ådrog du dig skuld, därför skall blod förfölja dig. 7Seirs berg skall jag göra till obygd och ödemark. Alla som färdas där skall jag förgöra. 8Jag skall täcka bergen med lik. På dina höjder, i dina dalar och i alla dina bäckfåror skall de falla, de som dräps med svärd.

9Jag skall göra dig till ödemark för evigt,

i dina städer skall ingen bo.

Då skall ni inse att jag är Herren.

1035:10 De två folken … länderna Nordriket (Israel) och Sydriket (Juda).Du säger: »De två folken och de två länderna skall bli mina! Jag skall lägga dem under mig, även om Herren är där.« 11Därför skall jag, så sant jag lever, säger Herren Gud, låta dig umgälla den vrede och avund du visade i ditt hat mot dem. Du skall få erfara vem jag är när jag dömer dig. 12Då skall du inse att jag, Herren, har hört alla hånfulla ord du har riktat mot Israels berg: »De ligger öde, vi kan hugga för oss!« 13Ni har varit stora i munnen och talat fräckt om mig. Jag har hört det.

14Så säger Herren Gud: Du gladde dig åt att landet blev en ödemark. Därför skall jag göra likadant med dig. 15Du gladde dig åt att Israels land lades öde. Därför skall jag göra likadant med dig. Seirs berg och hela Edom skall bli till ödemark. Då skall de inse att jag är Herren.