Bibel 2000 (B2000)
30

Profetia mot Egypten

301Herrens ord kom till mig: 2

30:2 f.
Joel 1:15+
Människa! Profetera och säg: Så säger Herren Gud:

Jämra er: »Ack, denna dag!«

330:3 folken Troligen de folk som stod i Egyptens tjänst som hjälptrupper och legoknektar.Ja, dagen är nära,

Herrens dag är nära.

Det blir en dag av moln,

stunden är inne för folken.

4Svärdet skall drabba Egypten,

och Kush skall darra

när egypterna dräps och stupar.

Deras rikedomar förs bort,

deras fasta grund raseras.

530:5 Put och Lud Se not till 27:10.30:5 män från förbundets land Israeliter som slagit sig ner i Egypten och tjänstgjorde som legosoldater i egyptisk tjänst.Män från Kush och Put och Lud, legoknektar från alla håll, även män från förbundets land, skall falla med dem för svärdet. 6Så säger Herren:

De som stöder Egypten skall falla,

dess stolta styrka bli kuvad.

Från Migdol till Assuan

skall de falla för svärdet,

säger Herren Gud.

7
30:7
Hes 29:12
Landet skall ligga öde bland andra ödelagda länder, städerna bland ödelagda städer. 8Jag skall sticka Egypten i brand, och alla som har bistått det skall krossas. Då skall de inse att jag är Herren. 9Den dagen skall mina budbärare komma på skepp och sätta skräck i Kush, som har trott sig tryggt. När Egyptens dag är inne skall Kush darra. Den kommer.

10Så säger Herren Gud: Genom Nebukadnessar, Babyloniens kung, skall jag göra slut på Egyptens rikedomar. 11Han och hans här, grymma hedningar, skall föras dit för att skövla landet. Med draget svärd skall de angripa Egypten och fylla landet med lik. 12Jag skall torrlägga Nilen och sälja landet till onda män. Jag skall låta främlingar förhärja landet och allt vad det rymmer. Jag, Herren, har talat.

1330:13 Memfis Se not till Jes 19:13.Så säger Herren Gud: Jag skall utplåna gudabilderna och förinta avgudarna i Memfis. Ingen egyptisk furste skall längre finnas. Jag skall ingjuta fruktan i Egypten. 1430:14 Soan Se not till 4 Mos 13:23.30:14 No Stad i mellersta Egypten, det nuvarande Luxor. Den kallas i Nah 3:8 för No Amon men är också känd under sitt grekiska namn Thebe. Periodvis huvudstad och viktigt kultiskt centrum i Egypten.Jag skall ödelägga Patros, sticka Soan i brand och verkställa min dom över No. 1530:15 Sin Egyptisk stad som inte med säkerhet kan identifieras.Jag skall tömma min vrede över Sin, Egyptens värn, och förstöra Nos rikedomar. 16Jag skall sticka Egypten i brand. Sin skall vrida sig i smärtor, No skall stormas, och för Memfis skall dagen bli till mörker. 1730:17 On Se not till 1 Mos 41:45. Pi-Beset Stad norr om Memfis.De unga männen i On och Pi-Beset skall falla för svärdet och kvinnorna föras bort. 1830:18 Tachpanches Stad i nordöstra Egypten.I Tachpanches skall dagen förmörkas, när jag bryter sönder Egyptens ok och dess stolta styrka knäcks. Staden skall höljas i moln och dess kvinnor föras bort. 19Så skall jag verkställa min dom över Egypten. Då skall de inse att jag är Herren.

2030:20 Under det elfte året … första månaden April 587 f.Kr.Under det elfte året, på sjunde dagen i första månaden, kom Herrens ord till mig: 21Människa! Jag har brutit av armen på farao, Egyptens kung. Ingen har förbundit den och läkt den, ingen har spjälat eller lindat den, så att den blivit stark nog att lyfta svärdet. 22Så säger Herren Gud: Jag skall göra upp med farao, Egyptens kung. Jag skall bryta hans armar, både den friska och den brutna, så att han släpper svärdet. 23Jag skall skingra egypterna bland folken och sprida ut dem i främmande länder. 24Jag skall ge kraft åt den babyloniske kungens armar och sätta mitt svärd i hans hand, men faraos armar skall jag bryta, så att han jämrar sig inför den andre som en dödligt sårad. 25Jag skall ge kraft åt den babyloniske kungens armar, men faraos armar skall hänga maktlösa. Jag skall sätta mitt svärd i den babyloniske kungens hand, och han skall lyfta det mot Egypten. Då skall de inse att jag är Herren. 26Jag skall skingra egypterna bland folken och sprida ut dem i främmande länder. Då skall de inse att jag är Herren.