Bibel 2000 (B2000)
29

Profetia mot farao

29129:1 Under det tionde året … tionde månaden Januari 587 f.Kr.Under det tionde året, på tolfte dagen i tionde månaden, kom Herrens ord till mig: 2Människa! Vänd dig mot farao, Egyptens kung, och profetera mot honom och hela Egypten. 3

29:3–5
Hes 32:2
29:3 krokodil Drake.Du skall säga: Så säger Herren Gud:

Jag skall ta itu med dig, farao,

Egyptens kung,

feta krokodil som dåsar i Nilen

och säger: »Nilen är min,

jag har skapat den.«

4Jag skall slå krokar i dina käftar och låta Nilens fiskar fastna i dina fjäll. Jag skall dra upp dig ur din Nil, dig och Nilens alla fiskar som sitter fast i dina fjäll.

5Jag skall slunga dig ut i öknen,

dig och Nilens alla fiskar.

Du blir liggande på bara marken,

ingen hämtar och begraver dig.

Åt markens djur och himlens fåglar

ger jag dig som föda.

6

29:6 f.
2~Kung 18:21
Då skall alla i Egypten inse

att jag är Herren.

För Israels folk är Egypten

en stav av vassrör.

7När de griper tag i dig

kommer du att splittras

och fläka upp handen på alla.

När de stöder sig på dig

kommer du att brytas

och få dem alla att vackla.

8Därför, säger Herren Gud, skall jag rikta svärdet mot dig och utrota människor och boskap. 9Egypten skall bli till ödemark och ruiner. Då skall de inse att jag är Herren.

Du säger: »Nilen är min, jag har skapat den.« 1029:10 från Migdol till Assuan Anger Egyptens utsträckning från norr till söder.29:10 Kush.Därför skall jag ta itu med dig och din Nil. Jag skall göra Egypten till en enda ruin, en ödemark, från Migdol till Assuan och ända till gränsen mot Kush. 11Ingen människa skall sätta sin fot i landet, ingen boskap skall trampa där. Det skall ligga obebott i fyrtio år. 12

29:12
Hes 30:7
29:12 fyrtio år Talet för en generation.Jag skall göra Egypten till ett öde land bland andra ödelagda länder. I fyrtio år skall dess städer ligga i ruiner bland andra ödelagda städer. Och jag skall skingra egypterna bland folken och sprida ut dem i främmande länder. 13Så säger Herren Gud: Efter fyrtio år skall jag samla ihop egypterna från de folk bland vilka de skingrats. 1429:14 Patros Beteckning för Övre Egypten, dvs. den sydliga delen av landet.Då skall jag vända egypternas öde och låta dem komma tillbaka till Patros, landet de härstammar från. Där skall de bli ett obetydligt kungarike, 15obetydligast bland riken. Aldrig mer skall de få förhäva sig gentemot andra folk. Jag skall göra dem så fåtaliga att de inte kan härska över andra. 16Israeliterna skall inte längre förlita sig på dem och röja sin synd genom att vända sig till dem. Då skall de inse att jag är Herren Gud.

1729:17 Under det tjugosjunde året … första månaden April 571 f.Kr. Då hade Nebukadnessar gett upp sin tretton år långa belägring av Tyros. Hesekiels profetia om Tyros undergång (26:7–14; 27:25–36) hade sålunda inte gått i uppfyllelse.Under det tjugosjunde året, på första dagen i första månaden, kom Herrens ord till mig: 18Människa! Nebukadnessar, Babyloniens kung, har låtit sina krigare slita ont vid Tyros. Deras huvuden är kala, deras skuldror flådda. Men varken han eller hans här har fått någon lön för all sin möda vid Tyros. 1929:19 ger jag Egypten åt Nebukadnessar Nebukadnessar angrep Egypten 568–567 f.Kr., men det är ovisst hur framgångsrik han var.Därför, säger Herren Gud, ger jag Egypten åt Nebukadnessar, Babyloniens kung. Han skall föra bort dess rikedomar, ta byte och plundra. Detta skall bli lön åt hans här. 20Jag ger honom Egypten som lön för hans möda, för allt de har gjort åt mig, säger Herren Gud. 21Den dagen skall jag ge Israel kraft. Jag skall öppna din mun inför folket. Då skall de inse att jag är Herren.