Bibel 2000 (B2000)
27

Sorgesång över skeppet Tyros

271Herrens ord kom till mig: 2Människa! Sjung en sorgesång om Tyros. 3Till Tyros, som tronar vid porten till havet och driver handel med folk på fjärran kuster, skall du säga: Så säger Herren Gud:

Tyros, du sade:

»Min skönhet är fulländad.«

4Mitt i havet ligger du.

De som byggde dig

gjorde dig fulländat skön.

5Av cypresser från Senir

byggdes dina däck.

De tog en ceder från Libanon

och reste en mast på dig.

6Av ekar från Bashan

gjordes dina åror.

Din bordläggning timrade de

av cedrar från kitteernas kuster.

7Av mönstrat egyptiskt linne

var ditt segel sytt.

Det blev ditt kännetecken.

Av tyg från Elishas kuster,

violett och purpurrött,

var ditt soltak gjort.

8Sidons och Arvads furstar

var roddare hos dig.

Semers klokaste män

var dina matroser.

9Gevals äldste och dess klokaste män

tätade dina läckor.

Havets alla skepp och sjömän

kom till dig för att byta varor.

10Män från Persien, från Lud och Put

fanns i din här, var ditt krigsfolk.

Sina sköldar och hjälmar hängde de på dig

och gjorde dig praktfull.

11Folk från Arvad och Kilikien fanns överallt på dina murar, och gammadeer stod i dina torn. Överallt längs dina murar hängde de sina koger och gjorde dig fulländat skön.

12Tarshish drev handel med dig, lockat av ditt rika utbud. De bytte till sig dina varor mot silver, järn, tenn och bly. 13Javan, Tuval och Meshek handlade med dig och bytte till sig dina varor mot slavar och kopparkärl. 14Folket i Bet Togarma lämnade vagnshästar, ridhästar och mulor i utbyte mot dina varor. 15Folket från Rhodos handlade med dig, och många andra öar gjorde också affärer med dig. De betalade med elfenben och ebenholts. 16Edom drev handel med dig, lockat av alla dina varor. I utbyte gav de rubiner, purpurrött ylle, färggrant tyg och linne, koraller och granater. 17Juda och Israel handlade med dig och bytte till sig dina varor mot vete från Minnit, bakverk och honung, olja och balsam. 18-19Damaskus drev handel med dig, lockat av ditt rika utbud av alla slags varor. I utbyte gav de vin från Helbon, ull från Sachar och vin från Usal. Dina varor inbringade även bearbetat järn, kassia och kalmus. 20Dedan handlade med dig, de sålde sadeltäcken. 21Arabien och Kedars alla furstar gjorde affärer med dig och kom med lamm, baggar och bockar. 22Köpmän från Saba och Ragma handlade med dig och bytte till sig dina varor mot utsökta kryddor, alla slags ädelstenar och guld. 23Harran, Kanne, Eden, Assur och Kilmad handlade med dig, 24de sålde festskrudar och mantlar av violett ylle, färggranna tyger, mönstrade täcken och fast tvinnade tåg. Sådant lämnade de i utbyte. 25Tarshish-skepp fraktade dina varor.

Fullastad och tung

låg du ute på havet.

26Dina roddare förde dig

ut på vida vatten.

Östanvinden krossade dig

långt ute till havs.

27Ditt gods och alla dina varor, dina sjömän och matroser, de som tätat dina läckor, de som skött din byteshandel, allt ditt krigsfolk och hela ditt uppbåd sjunker i havets djup den dag du går under.

28Dina matrosers nödrop

får stränderna att darra.

29De som sitter vid årorna

lämnar sina skepp.

Sjömännen går i land,

havets alla matroser.

30De skriker av sorg,

de klagar bittert över ditt öde.

De strör jord på huvudet

och krälar i aska.

31De rakar sig skalliga

och sveper sig i säckväv.

De fäller bittra tårar över dig

och klagar bittert.

32Jämrande stämmer de upp

en sorgesång över dig:

»Vem var som Tyros,

detta fäste i havet?«

33Där dina varor fördes i land fylldes folkens behov. Med ditt överflöd av alla slags bytesvaror gjorde du jordens kungar rika.

34Nu har du krossats på havet

och försvunnit i djupet.

Dina varor och ditt manskap

har gått till botten med dig.

35Kustländernas folk

känner fasa för din skull.

Kungarna ryser,

deras ansikten förvrids av skräck.

36De som driver handel med folken

drar bestörta efter andan.

Du har blivit en skräcksyn.

Det är för alltid slut med dig.