Bibel 2000 (B2000)
23

Ohola och Oholiva, två otrogna systrar

231

23
Jer 3:6–13
Hes 16
Herrens ord kom till mig: 2Människa! Det var en gång två kvinnor, döttrar till samma mor. 3Redan som unga horade de i Egypten, där smekte och kramade man deras ungflicksbröst. 423:4 Ohola, Oholiva Namnens innebörd är oklar. Att de liknar varandra betonar systrarnas likartade karaktär.Den äldre hette Ohola och den yngre Oholiva. De blev mina, och de födde söner och döttrar. – Namnet Ohola står för Samaria och Oholiva för Jerusalem.

Oholas otrohet med Assyrien

523:5 assyrierna Från omkring 850 f.Kr. var Assyrien den dominerande stormakten i Främre orienten. Nordriket (Israel) hade redan 841 f.Kr. betalat tribut till Assyriens kung Salmanassar III.Men Ohola horade i stället för att hålla sig till mig. Hon brann av begär efter sina älskare, assyrierna. Det var krigare 6klädda i purpur. Det var ståthållare och styresmän. Alla var de ståtliga unga män. Det var ryttare på sina hästar. 7Hon bjöd ut sina horkonster åt dem. Alla var de Assyriens yppersta söner. Hon brann av begär efter dem och orenade sig med alla deras gudabilder. 8Hon fortsatte med horandet som hon hade börjat med i Egypten, där männen låg med henne när hon var ung, kramade hennes ungflicksbröst och lystet horade med henne. 923:9 prisgav Assyrien erövrade Samaria 722 f.Kr. och Nordriket inlemmades i det assyriska väldet.Därför prisgav jag henne åt hennes älskare, assyrierna, som hon brann av begär efter. 10De blottade hennes sköte, de tog hennes söner och döttrar och dödade henne med svärd. Hon blev ökänd bland kvinnor. Så verkställdes domen över henne.

Oholivas otrohet med Babylonien och Egypten

11Hennes syster Oholiva såg allt detta, ändå upptändes hon av ännu hetare begär än Ohola och horade ännu värre än hon. 1223:12 praktfulla kläder Grundtextens innebörd osäker.Hon brann av begär efter assyrierna. Det var ståthållare och styresmän. Det var krigare klädda i praktfulla kläder. Det var ryttare på sina hästar. Alla var de ståtliga unga män. 13Jag såg hur hon orenade sig. Båda betedde sig likadant, 14men Oholiva gick längre i sitt horande. Hon såg väggristningar av män, bilder i lysande rött som föreställde kaldeer 1523:15 turban med fladdrande band Grundtextens innebörd osäker.23:15 de babylonier som hör hemma i Kaldeen Kan syfta på babylonierna i södra Mesopotamien; jfr v. 23. Som regel skiljer GT annars inte mellan babylonier och kaldeer.med gördel om höfterna och turban med fladdrande band. De såg ut som vagnskämpar och liknade de babylonier som hör hemma i Kaldeen. 1623:16 sände bud till dem Vad som avses är oklart. Det kan röra sig om kung Hiskias kontakter med Merodak-Baladan (se 2 Kung 20:12 ff.; Jes 39:1 ff.) omkring 700 f.Kr. eller om kung Josias probabyloniska hållning under det assyriska rikets nedgångstid mot slutet av 600-talet.När hon såg på dem upptändes hon av begär efter dem och sände bud till dem i Kaldeen. 1723:17 vände hon sig från dem Syftar på Judas antibabyloniska hållning i början av 500-talet f.Kr.Och babylonierna kom till hennes kärleksläger och orenade henne med sitt horande. Men när hon orenat sig med dem vände hon sig från dem. 18Eftersom hon blottade sitt sköte och öppet horade med dem vände jag mig från henne, liksom jag förut vänt mig från hennes syster. 1923:19 mindes sin ungdom … i Egypten Dvs. tidigare allianser med Egypten; jfr not till 17:7.Men hon horade mer och mer. Hon mindes sin ungdom när hon horade i Egypten, 2023:20 vällustingarna Det hebreiska ordets innebörd osäker. Ordet används annars alltid om kvinnor och avser då bihustrur.och hon upptändes av begär efter vällustingarna där med kön som åsnor och säd som hingstar. 2123:21 smekte Med Peshitta och Vulgata; MT har »på grund av«.Du längtade tillbaka till din otuktiga ungdom, då männen i Egypten kramade och smekte dina ungflicksbröst.

22Därför, Oholiva, säger Herren Gud, skall jag hetsa mot dig de älskare du har haft och sedan vänt dig från. Jag skall driva dem mot dig från alla håll. 2323:23 pekodeer, shoeer, koeer Folk i Mesopotamien.Det är babylonier och kaldeer, pekodeer, shoeer, koeer och dessutom alla assyrierna, stiliga unga män, ståthållare och styresmän, vagnskämpar och krigare, allesammans till häst. 24Med rullande vagnar i mängd och med ett uppbåd av folk skall de komma mot dig. Rustade med långsköld och rundsköld och hjälm skall de anfalla dig från alla håll. Åt dem skall jag överlåta rätten att döma, och efter sina egna lagar skall de döma dig. 25Jag skall låta min svartsjuka drabba dig. När de i vrede gör upp med dig skall de skära näsan och öronen av dig. De som är kvar hos dig skall falla för svärdet, och dina söner och döttrar skall tas till fånga. De som är kvar hos dig skall förtäras av eld. 26Man skall slita av dig kläderna och ta dina praktfulla smycken. 27Jag skall göra slut på den otukt och det horande som du började med i Egypten. Dit skall du inte snegla mer. Egypten skall du inte längre minnas.

2823:28 prisge Syftar på babyloniernas förstöring av Jerusalem 587 f.Kr.Så säger Herren Gud: Jag skall prisge dig åt dem du avskyr, åt dem du har vänt dig från. 29I avsky skall de göra upp med dig. De skall ta allt vad du äger och har, tills du ligger där alldeles naken, med ditt horiska sköte blottat och ditt otuktiga horande avslöjat. 30Detta skall drabba dig för att du sprang efter andra folk och horade med dem och orenade dig med deras gudabilder.

31

23:31–34
Jer 25:15
Du har gått i din systers fotspår. Därför skall jag sätta hennes bägare i din hand. 3223:32 djup och vid Med Septuaginta; MT tillägger »Hon blir till spott och spe«.Så säger Herren Gud:

Din systers bägare skall du tömma.

Den bägaren är djup och vid,

den rymmer mycket.

33Du skall bli drucken

och fylld av kval.

En bägare med skräck och fasa

är din syster Samarias bägare.

3423:34 svälja dess drägg Rättelse; MT har »gnaga dess lerskärvor«.Du skall dricka den i botten,

svälja dess drägg.

Dina bröst skall du riva blodiga.

Jag har talat, säger Herren Gud.

35Så säger Herren Gud: Du glömde bort mig och vände mig ryggen. Nu får du bära följderna av din otukt och ditt horande.

Oholas och Oholivas brott och straff

36Herren sade till mig: Människa! Gå till rätta med Ohola och Oholiva och gör klart för dem vilka vidrigheter de har begått. 37

23:37
3~Mos 18:21+
De har brutit äktenskapet med mig, och de har blod på händerna. De har bedragit mig med sina avgudar och till och med offrat barnen de fött mig som mat åt dem. 38Dessutom gjorde de detta mot mig: De orenade min helgedom och vanhelgade mina sabbater. 39
23:39
Jer 7:9
Efter att ha slaktat sina barn åt avgudarna steg de samma dag in i min helgedom och vanhelgade den. Så betedde de sig i mitt tempel. 40De skickade även budbärare till män i fjärran länder, som kom när de blev kallade. För deras skull tvättade du dig och sminkade dina ögon och prydde dig med smycken. 41Du satte dig på en bädd som du gjort redo. Framför den stod ett dukat bord, där du hade ställt fram min rökelse och min olja. 4223:42 f. Grundtextens innebörd osäker.Det glammades sorglöst därinne. Förutom en mängd andra fanns där män som hämtats dit från öknen. De satte armband om systrarnas handleder och praktfulla kronor på deras huvuden. 4323:43 och hon … Slutet av versen saknas i MT och kan inte rekonstrueras.Jag sade om denna kvinna, härjad av sitt horiska leverne: Nu horar de med henne och hon … 44Och de låg med henne som man ligger med en hora. Så låg de med Ohola och Oholiva, dessa otuktiga kvinnor.

45

23:45
3~Mos 20:10+
Men rättfärdiga män skall döma dem som man dömer äktenskapsbryterskor och mörderskor. Ty de har brutit äktenskapet med mig, och de har blod på händerna.

46Så säger Herren Gud: Båda upp en skara mot dem och utlämna dem åt skräck och plundring. 47Skaran skall stena dem och stympa dem med sina svärd, döda deras söner och döttrar och bränna ner deras hus. 48Jag skall göra slut på otukten i landet. Alla kvinnor skall ta varning, så att de inte lever lika otuktigt som ni. 49Ni skall få plikta för er otukt och bära följderna av att ni har syndat med era avgudar. Då skall ni inse att jag är Herren Gud.