Bibel 2000 (B2000)
19

Sorgesång över kungaätten

191Sjung en sorgesång om Israels furstar:

2Ett lejon var din mor,

en lejoninna bland lejon!

Bland lejonen hade hon sitt läger

och fostrade där sina ungar.

3

19:3 f.
2~Kung 23:31Jer 22:10
En av ungarna hon födde upp

blev ett starkt lejon.

Han lärde sig riva sitt byte,

människor blev hans rov.

419:4 släpades … till Egypten Joachas, som var kung i Juda 609 f.Kr., avsattes efter några månader av Egyptens farao Neko och fördes bort till Egypten.Men folken bådades upp mot honom.

Han fångades i deras jaktgrop,

han släpades med krokar

bort till Egypten.

519:5 att hon väntat förgäves Grundtextens innebörd osäker.19:5 en annan av sina ungar Kung Jojakin. Se not till 1:2.När hon såg att hon väntat förgäves,

att allt hopp var ute,

tog hon en annan av sina ungar

och fostrade honom till ett starkt lejon.

6Han strövade kring med flocken

och blev ett starkt lejon.

Han lärde sig riva sitt byte,

människor blev hans rov.

7Han förstörde deras palats

och lade deras städer i ruiner.

En hel värld kände skräck

när hans rytande hördes.

8Från länderna runt omkring

kallade man samman folk.

De bredde ut sitt nät för honom,

och han fångades i deras jaktgrop.

9De satte på honom halsträ och krokar,

släpade honom till kungen i Babylon

och spärrade in honom där.

Aldrig mer skulle hans rytande höras

på Israels berg.

10Din mor var som en vinstock i vingården,

planterad vid vatten,

rik på rankor och frukt

tack vare det ymniga vattnet.

11Den fick starka grenar

som skulle bli härskarspiror.

Den växte högt upp bland molnen,

den var reslig med täta rankor

och syntes vida omkring.

12Men i vrede rycktes den upp

och kastades på marken,

östanvinden torkade ut dess frukt.

De starkaste grenarna bröts,

de vissnade och förtärdes av eld.

13Nu är vinstocken planterad i öknen,

i torkans och törstens land.

14Från grenarna spreds elden,

den förtärde rankor och frukt.

De starkaste grenarna är borta,

någon härskarspira finns inte mer.

Denna sång är en sorgesång, en sorgesång har den blivit.