Bibel 2000 (B2000)
15

Jerusalem, den odugliga vinstocken

151

15
Jes 5:1–7+
Herrens ord kom till mig: 2Människa! Vad utmärker vinstocken framför de andra träden, vinrankan som ett träd bland andra? 3Kan trä från den användas till något, kan man ens göra en knagg att hänga saker på? 4Och om den har lagts på elden och elden har förbränt ändarna och resten är svedd, duger den då till något? 5Nej, inte ens när den var oskadd gick den att använda till något. Hur skulle den då kunna användas till något när elden har förbränt den och svett den? 6Därför säger Herren Gud: Så som jag av alla träd har lagt vinstocken på elden, så skall jag också göra med Jerusalems invånare. 7Jag skall ta itu med dem. Elden undslapp de, men eld skall förtära dem. När jag tar itu med dem, då skall ni inse att jag är Herren. 8Jag skall göra landet till en ödemark, därför att de har handlat trolöst, säger Herren Gud.