Bibel 2000 (B2000)
10

Keruberna

101

10
Hes 1:4–28+
10:1 kerubernas huvuden I skildringen av keruberna har två föreställningar förenats: dels de fyra varelserna som har Herrens tron ovanför sina huvuden (kap. 1) och som här kallas keruber (v. 9, 15, 20), dels de två keruberna som flankerar arken (se not till 9:3).Jag såg att det ovanför valvet över kerubernas huvuden fanns något som liknade safir. Något som tycktes likna en tron syntes ovanför dem. 210:2 Han Herren.10:2 glödande kol Åskådliggör Guds dom över staden.Han sade till mannen i linnekläder: »Gå in mellan ringarna under keruben och ta händerna fulla med glödande kol från utrymmet mellan keruberna, och sprid dem över staden.« Och jag såg honom gå in. 3
10:3 f.
2~Mos 13:21
10:3 molnet Se not till 1:4.Keruberna stod söder om templet när mannen gick in. Och molnet fyllde den inre förgården. 4När Herrens härlighet höjde sig från keruben och flyttade sig till templets tröskel fylldes templet av molnet och förgården av strålglansen från Herrens härlighet. 5Ända ut på den yttre förgården hördes bruset från kerubernas vingar. Det lät som när Gud den Väldige talar. 6Då han befallde mannen i linnekläder att hämta eld från utrymmet mellan ringarna, mellan keruberna, gick mannen in där och ställde sig vid ett av hjulen. 7Keruben sträckte då ut handen mot elden som brann mellan keruberna, tog av glöden och lade i händerna på den linneklädde. Han tog emot elden och gick därifrån. 8Under vingarna på keruberna syntes något som såg ut som människohänder.

9Jag såg att det bredvid keruberna fanns fyra hjul, ett vid varje kerub. Hjulen gnistrade som krysolit. 10Till utseendet var alla fyra likadana. Det var som om ett hjul satt inuti ett annat. 11De kunde röra sig åt alla fyra hållen, men de vände sig inte när de rörde sig. De gick i samma riktning som den främste, och de vände sig inte när de rörde sig. 12Överallt på deras kroppar, på ryggen, händerna och vingarna, och runt de fyra hjulen satt det ögon. 13Det var dessa hjul som jag hade hört kallas ringar. 14Var och en hade fyra ansikten. Det första ansiktet var ett kerubansikte, det andra var ett människoansikte, det tredje ett lejonansikte och det fjärde ett örnansikte. 1510:15 Kevar Se not till 1:1.Keruberna höjde sig. Det var samma varelser som jag sett vid floden Kevar. 16När keruberna rörde sig, rörde sig också hjulen. Och när keruberna lyfte vingarna för att höja sig från marken rullade hjulen inte bort från dem. 17När de stod stilla, stod hjulen stilla, och när de höjde sig, höjde sig hjulen tillsammans med dem eftersom varelsernas kraft fanns i dem.

Herrens härlighet lämnar templet

18Herrens härlighet lämnade nu templets tröskel och stannade ovanför keruberna. 19Keruberna lyfte vingarna och höjde sig från marken. Och jag såg dem ge sig i väg, och hjulen höjde sig alldeles som de. De stannade vid ingången till den östra tempelporten, och ovanpå dem vilade Israels Guds härlighet. 20Det var samma varelser som jag sett under Israels Gud vid floden Kevar. Och jag förstod att de var keruber. 21Var och en av dem hade fyra ansikten och fyra vingar, och under vingarna satt något som liknade människohänder. 22Deras ansikten såg ut som de ansikten jag sett vid floden Kevar. Var och en av dem gick rakt fram.