Bibel 2000 (B2000)
40

401Herren talade till Mose:

2Den första dagen i den första månaden skall du resa boningen, uppenbarelsetältet. 3Där skall du ställa arken med förbundstecknet, och du skall avskärma den med förhänget. 4Du skall sätta in bordet och duka det. Bär sedan in lampstället och sätt upp lamporna på det. 5Du skall ställa det gyllene rökelsealtaret framför arken med förbundstecknet och hänga upp draperiet för ingången till boningen. 6Ställ brännofferaltaret framför ingången till boningen, till uppenbarelsetältet, 7och sätt karet mellan uppenbarelsetältet och altaret och häll vatten i det. 8Du skall sätta upp förgårdens omhängen runt omkring och hänga upp draperiet för porten till förgården. 9Tag sedan smörjelseoljan och smörj boningen och allt som finns i den, helga den och alla dess tillbehör, så att den blir helig. 10Du skall smörja brännofferaltaret och alla dess tillbehör och helga altaret, så att det blir högheligt. 11Smörj karet och dess ställ och helga det.

12Sedan skall du föra fram Aron och hans söner till uppenbarelsetältets ingång och tvätta dem med vatten. 13Klä Aron i de heliga kläderna, smörj honom och vig honom till präst åt mig. 14För sedan fram hans söner och sätt på dem tunikor. 15Du skall smörja dem som du smorde deras far, så att de kan vara mina präster. Att de har blivit smorda skall för alltid ge dem rätten till prästämbetet, genom alla släktled.

16Mose gjorde i allt så som Herren hade befallt honom. 17På den första dagen av det andra årets första månad blev boningen rest. 18Mose satte upp boningen, lade socklarna på plats, reste bräderna, sköt in reglarna och satte upp stolparna. 19Han bredde ut tältet över boningen och lade tältöverdraget ovanpå, så som Herren hade befallt Mose. 20Mose tog förbundstecknet och lade det i arken och satte bärstängerna på den och lade locket ovanpå arken. 21Sedan förde han in arken i boningen, hängde upp det skylande förhänget och skärmade så av arken med förbundstecknet, så som Herren hade befallt Mose. 22Och han ställde bordet i uppenbarelsetältet, på boningens norra sida, utanför förhänget, 23och lade upp bröd på det inför Herren, så som Herren hade befallt Mose. 24Han satte lampstället i uppenbarelsetältet, mitt emot bordet, på boningens södra sida. 25Han satte upp lamporna inför Herren, så som Herren hade befallt Mose, 26och ställde in det gyllene altaret i uppenbarelsetältet framför förhänget 27och brände välluktande rökelse på det, så som Herren hade befallt Mose. 28Han hängde upp draperiet för ingången till boningen. 29Brännofferaltaret ställde han vid ingången till boningen, till uppenbarelsetältet, och offrade brännoffer och matoffer på det, så som Herren hade befallt Mose. 30Han ställde karet mellan uppenbarelsetältet och altaret och fyllde det med vatten för tvättningen. 31Där brukade sedan Mose, Aron och hans söner tvätta sina händer och fötter. 32När de skulle gå in i uppenbarelsetältet eller träda fram till altaret tvättade de sig, så som Herren hade befallt Mose. 33Han inhägnade boningen och altaret med förgården och hängde upp draperiet för porten till förgården. Så fullbordade Mose arbetet.

Herrens härlighet fyller boningen

34

40:34 ff.
2~Mos 13:21+
Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. 35Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. 36Varje gång molnet höjde sig från boningen bröt israeliterna upp och fortsatte sin vandring. 37Om molnet inte höjde sig bröt de inte upp – inte förrän det höjde sig. 38Herrens moln vilade över boningen om dagen, och om natten lyste en eld i molnet inför israeliternas ögon under hela deras vandring.