Bibel 2000 (B2000)
39

Prästdräkterna

391Av violett, purpurrött och karmosinrött garn gjorde man ämbetsdräkter för tjänsten i helgedomen. Arons heliga kläder gjorde man så som Herren hade befallt Mose.

2Efoden gjorde man av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och av tvinnat fint lingarn. 3Man hamrade ut guldet till tunna plåtar och skar dessa i trådar så att de kunde vävas in med det violetta, purpurröda och karmosinröda garnet och det fina lingarnet till en konstvävnad. 4Till efoden gjorde man axelstycken som skulle fästas i dess båda kanter och hålla ihop den. 5Skärpet som skulle sitta på efoden gjordes på samma sätt och i ett stycke med den: av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, så som Herren hade befallt Mose. 6Onyxstenarna infattades i flätverk av guld. Namnen på Israels söner var inristade på dem så som man graverar ett sigill. 7Man satte dem på efodens axelstycken som en påminnelse om Israels söner, så som Herren hade befallt Mose. 8Bröstväskan gjorde man, liksom efoden, i konstvävnad av guld, violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 9Den gjordes fyrkantig och dubbelvikt, en halv aln lång och en halv aln bred. 10Och man besatte den med fyra rader stenar: i första raden en karneol, en topas och en smaragd, 11i andra raden en rubin, en safir och en kalcedon, 12i tredje raden en hyacint, en agat och en ametist, 13i fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. De infattades i flätverk av guld. 14Stenarna var tolv och svarade mot namnen på Israels söner, en för varje namn. På varje sten var namnet på en av de tolv stammarna ingraverat, som på ett sigill. 15Till bröstväskan gjorde man kedjor av rent guld, tvinnade som snören. 16Man gjorde också två flätverk av guld och två ringar av guld och satte dem i två av hörnen på bröstväskan. 17Och man fäste de båda guldsnoddarna vid de två ringarna i hörnen av bröstväskan, 18och de två andra ändarna på snoddarna fästes vid de båda flätverken och sattes fast vid efodens axelstycken på framsidan. 19Man gjorde två andra guldringar och satte dem i de båda andra hörnen på bröstväskan, på insidan mot efoden. 20Slutligen gjorde man två guldringar och satte dem nertill på framsidan av efodens båda axelstycken, vid sömmen ovanför skärpet. 21Bröstväskan knöts genom sina ringar fast vid ringarna på efoden med en violett snodd, så att den satt ovanför skärpet och inte kunde lossna från efoden, allt så som Herren hade befallt Mose.

22Man gjorde kåpan till efoden helt i violett väv. 23Mitt på kåpan gjordes en öppning, som öppningen på en brynja, med en kant runt om så att den inte skulle rivas sönder. 24Runt fållen satte man granatäpplen av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 25Man gjorde bjällror av rent guld och satte dem runt fållen på kåpan mellan granatäpplena, 26en bjällra och ett granatäpple växelvis runt fållen på kåpan, som skulle bäras vid tjänstgöringen, så som Herren hade befallt Mose.

27Åt Aron och hans söner gjorde man tunikorna, som var vävda av fint lingarn, 28turbanen och huvudbonaderna av fint lingarn och linnebenkläderna av tvinnat fint lingarn, 29och ett bälte av tvinnat fint lingarn, av violett, purpurrött och karmosinrött garn i brokig väv, så som Herren hade befallt Mose.

30Man gjorde blomman, det heliga diademet, av rent guld och skrev på den så som man graverar ett sigill: Helgad åt Herren, 31och man fäste vid den en violett snodd och satte den upptill på turbanen, så som Herren hade befallt Mose.

Boningen fullbordas och reses

32Så blev allt arbete på boningen, på uppenbarelsetältet, fullbordat. Israeliterna gjorde i allt som Herren hade befallt Mose. 33De kom med boningen till Mose: tältet med alla dess tillbehör, hakarna, bräderna, reglarna, stolparna och socklarna, 34överdraget av rödfärgade baggskinn och överdraget av delfinskinn och det skylande förhänget, 35vidare arken med förbundstecknet, bärstängerna, locket, 36bordet med alla dess tillbehör och skådebröden, 37lampstället av rent guld, lamporna som skulle sättas på det och alla övriga tillbehör, lampoljan, 38det gyllene altaret, smörjelseoljan, den välluktande rökelsen, draperiet för ingången till tältet, 39kopparaltaret med dess koppargaller, bärstänger och alla övriga tillbehör, karet med dess ställ, 40omhängena till förgården, stolparna, socklarna, draperiet för porten till förgården, linorna, tältpluggarna och all utrustning som behövs för tjänsten i boningen, i uppenbarelsetältet, 41ämbetsdräkterna för tjänsten i helgedomen, prästen Arons heliga kläder liksom även hans söners prästkläder. 42Israeliterna hade utfört allt arbete helt i enlighet med Herrens befallning till Mose. 43När Mose såg att verket var fullbordat och att de hade utfört allt så som Herren hade befallt, välsignade han dem.