Bibel 2000 (B2000)
34

Förbundet sluts på nytt

341

34:1 ff.
2~Mos 24:125~Mos 10:1
Herren sade till Mose: »Hugg ut två stentavlor likadana som de förra; på dem skall jag skriva samma ord som stod på de första tavlorna, de som du slog sönder. 2I morgon bitti skall du vara beredd, då skall du gå upp på Sinai och vänta på mig där på bergets topp. 3Ingen skall följa dig dit upp, och ingen skall visa sig på berget, och varken får eller kor skall beta i närheten av det.«

4Mose högg ut två stentavlor, likadana som de första. Tidigt nästa morgon gick han upp på Sinaiberget, så som Herren hade befallt, och han tog med sig de båda stentavlorna. 534:5 Mose ställde sig nära honom och åkallade Herren Eller »Herren ställde sig intill honom och ropade ut namnet Herren«; jfr 33:19.Då steg Herren ner i ett moln. Mose ställde sig nära honom och åkallade Herren. 6

34:6–7a
2~Mos 33:19
4~Mos 14:18a
Neh 9:17
Ps 86:15
103:8145:8
Joel 2:13
Jon 4:2
Och Herren gick förbi honom och ropade: »Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. 7
34:7b
2~Mos 20:5b–6+
Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden, han förlåter synd och skuld och brist men lämnar inte den skyldige ostraffad utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn intill tredje och fjärde led.« 8Mose föll genast på knä, böjde sig till jorden och tillbad. 9Han sade: »Om jag har din gunst, Herre, så gå mitt ibland oss, fastän detta är ett styvnackat folk, och förlåt vår skuld och vår synd och gör oss till din egendom.«

10Herren sade: »Jag sluter nu ett förbund med er. Inför hela ditt folk skall jag göra sådana under som inte har utförts i något land eller något folk. Hela det folk som du tillhör skall se hur överväldigande den gärning är som jag, Herren, utför med dig. 11Rätta dig efter det som jag befaller dig i dag. Jag skall driva bort amoreerna, kanaaneerna, hettiterna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna för dig. 12

34:12 ff.
5~Mos 7:1
Akta dig för att sluta förbund med invånarna i landet som du kommer till, så att de inte fångar er i en fälla. 1334:13 asherapålar Ashera.Ni skall riva ner deras altaren, krossa deras stenstoder och hugga ner deras asherapålar. 1434:14 Den svartsjuke Jfr 20:5. Gudsnamn. Svartsjuka.Du skall inte tillbe någon främmande gud, ty Herrens namn är Den svartsjuke, han är en svartsjuk Gud. 15Du skall inte sluta förbund med invånarna i landet, ty då kommer du att äta av deras offer när de ägnar sig åt sin liderliga avgudadyrkan och offrar åt sina gudar och inbjuder dig. 16
34:16
4~Mos 25
5~Mos 7:3Jos 23:121~Kung 11:1Esr 9–10
Och om du låter dina söner gifta sig med deras döttrar och deras döttrar ägnar sig åt sin liderliga avgudadyrkan, kommer de att förleda dina söner till avfall.

17Du skall inte gjuta några avgudabilder åt dig.

18

34:18–24
2~Mos 23:14–17+
34:18 aviv Mars-april; Månad.Det osyrade brödets högtid skall du fira. I sju dagar skall du äta osyrat bröd, så som jag har befallt dig, på den bestämda tiden i månaden aviv, ty det var i månaden aviv som du drog ut ur Egypten. 19
34:19 f.
2~Mos 13:2+
34:19 av hankön Med Septuaginta; MT obegriplig.Det första som kommer ur moderlivet skall tillhöra mig, allt förstfött av hankön bland din boskap, både kor och får. 20Men ett förstfött åsneföl skall du lösa ut med ett lamm, och om du inte vill lösa ut det, skall du bryta nacken av det. Varje förstfödd bland dina söner skall du lösa ut. Med tomma händer skall ingen träda fram inför mig. 21
34:21
2~Mos 20:8
Sex dagar skall du arbeta, men den sjunde dagen skall du upphöra med arbetet; även om det är plöjningstid eller skördetid skall du upphöra med arbetet.

2234:22 veckohögtiden Högtider.Du skall fira veckohögtiden, när du skördar det första av vetet, och likaså bärgningshögtiden vid årsskiftet. 23Tre gånger om året skall alla män hos dig träda fram inför Härskaren Herren, Israels Gud. 24Ty jag skall driva undan folken för dig och utvidga ditt område, och ingen skall hota ditt land när du drar upp tre gånger om året för att träda fram inför Herren, din Gud. 25

34:25
2~Mos 23:18+
Blodet av det som offras till mig skall du inte offra tillsammans med något syrat, och påskfestens offer får inte lämnas kvar till morgonen. 26
34:26
2~Mos 23:19+
34:26 koka en killing i moderns mjölk Se not till 23:19.Det bästa av den första grödan på din mark skall du föra till Herrens, din Guds, hus.

Du skall inte koka en killing i moderns mjölk.«

2734:27 f. de tio budorden Uttrycket, som också används i 5 Mos 4:13; 10:4, måste här syfta på buden i v. 14–28. Dessa är inte identiska med buden i 20:1–17; 5 Mos 5:6–21 (där uttrycket inte används), och de är svåra att inordna under tio-talet. Tydligen har olika traditioner om budorden bevarats i den slutliga utformningen av Moseböckerna. Jfr not till 20:2–17.Herren sade till Mose: »Skriv ner dessa befallningar, ty i enlighet med dem har jag slutit ett förbund med dig och med Israel.« 28

34:28
2~Mos 24:18
Mose var kvar hos Herren i fyrtio dagar och fyrtio nätter, utan att äta eller dricka. Och han skrev förbundsvillkoren, de tio budorden, på tavlorna.

Strålglansen från Moses ansikte

29

34:29–35
2~Kor 3:7–4:6
34:29 utgick det en strålglans Det ovanliga hebreiska verb som används här kommer av samma stam som ordet för »horn«. I Vulgata tolkades det därför som »vara behornad« i stället för »stråla«. Detta är bakgrunden till att Mose i konsten ofta framställs med horn.När Mose gick ner från Sinaiberget och hade med sig förbundstecknet, de två tavlorna, utgick det en strålglans från hans ansikte, därför att han hade talat med Gud, men han märkte det inte. 30Då Aron och alla israeliterna såg strålglansen från Moses ansikte vågade de inte komma emot honom. 31Men Mose ropade på dem, och då kom Aron och alla hövdingarna i menigheten till honom, och han talade med dem. 32Sedan kom alla israeliterna fram, och Mose gav dem alla de befallningar som han hade fått av Herren på Sinaiberget. 3334:33 mask Eller »dok«, »slöja«.När Mose hade talat satte han en mask för ansiktet. 34Varje gång Mose trädde fram inför Herren för att tala med honom tog han av masken tills han gick ut igen. När han hade kommit ut talade han om för israeliterna vad Herren hade befallt. 35Då såg israeliterna hur Moses ansikte strålade, och Mose satte masken för ansiktet tills han åter skulle gå in och tala med Herren.