Bibel 2000 (B2000)
30

Rökelsealtaret

301Du skall bygga ett altare att tända rökelse på; av akacieträ skall du göra det. 2Det skall vara fyrkantigt, en aln långt och en aln brett och två alnar högt. Hornen skall vara i ett stycke med altaret. 3Du skall belägga det med rent guld ovanpå och på sidorna och på hornen och omge det med en guldkant. 4Du skall göra två ringar av guld och sätta dem nedanför kanten, på två av sidorna, på bägge gavlarna; de skall tjäna som hållare för bärstänger, så att man kan bära altaret. 5Bärstängerna skall du göra av akacieträ och belägga med guld. 6Altaret skall du ställa framför förhänget som döljer arken med förbundstecknet, framför locket över förbundstecknet, där jag skall uppenbara mig för dig. 7Aron skall tända välluktande rökelse på det; varje morgon när han gör i ordning lamporna skall han tända rökelse, 8och likaså när han sätter upp lamporna mellan skymning och mörker. Detta skall vara ett dagligt rökelseoffer inför Herren genom alla släktled. 9På detta altare skall ni inte offra någon otillåten rökelse eller något brännoffer eller matoffer; inte heller skall ni hälla ut dryckesoffer på det. 10En gång om året skall Aron stryka försoningsblodet på altarets horn; genom alla släktled skall han där en gång om året utföra soningsriten med blodet av soningsoffret. Altaret är högheligt och hör Herren till.

Lösepenningen

11Herren talade till Mose:

12När du mönstrar israeliterna och räknar deras antal skall var och en vid mönstringen betala en lösen för sitt liv åt Herren, så att ingen olycka drabbar dem vid mönstringen. 13Var och en som upptas bland de mönstrade skall ge en halv sikel efter tempelvikt — 20 gera per sikel. Denna halva sikel är en offergåva åt Herren. 14Alla som upptas bland de mönstrade, från tjugo års ålder och uppåt, skall ge denna offergåva åt Herren. 15Den rike skall inte ge mer och den fattige inte mindre än en halv sikel när ni ger offergåvan åt Herren som en lösen för ert liv. 16Du skall ta emot lösesumman av israeliterna och använda pengarna till tjänsten vid uppenbarelsetältet. Så skall israeliterna bli ihågkomna inför Herren, genom den lösen ni ger för ert liv.

Bronskaret

17Herren talade till Mose:

18Du skall göra ett bronskar med tillhörande bronsställ för tvättningen och sätta det mellan uppenbarelsetältet och altaret och fylla det med vatten. 19Där skall Aron och hans söner tvätta sina händer och fötter. 20När de går in i uppenbarelsetältet skall de tvätta sig, annars kommer de att dö; likaså när de går fram till altaret för att göra tjänst och bränna eldoffer åt Herren. 21De skall tvätta händer och fötter, annars kommer de att dö. Detta skall vara en oföränderlig stadga för Aron och hans efterkommande genom alla släktled.

Smörjelseoljan

22Herren talade till Mose:

23Tag de finaste kryddor, 500 siklar flytande myrra, hälften så mycket eller 250 siklar doftande kanel, 250 siklar kalmus, 24500 siklar kassia, allt efter tempelvikt, och en hin olivolja. 25Av detta skall du göra en helig smörjelseolja, en doftande blandning, konstfärdigt blandad; det skall vara en helig smörjelseolja. 26Med den skall du smörja uppenbarelsetältet, arken med förbundstecknet, 27bordet med alla dess tillbehör, lampstället med dess tillbehör, rökelsealtaret, 28brännofferaltaret med alla dess tillbehör och karet med dess ställ. 29Du skall inviga dem så att de blir högheliga; allt som kommer i beröring med dem får del av deras helighet. 30Aron och hans söner skall du smörja och viga till präster åt mig. 31Och till israeliterna skall du säga: Detta skall vara min heliga smörjelseolja genom alla släktled. 32Ingen får smörja in kroppen med den, och ni får inte göra någon annan olja med denna sammansättning. Helig är den, och helig skall den vara för er. 33Den som gör en sådan blandning och den som använder den på någon obehörig skall utstötas ur sitt folk.

Rökelsen

34Herren sade till Mose:

Tag välluktande ämnen: staktekåda, sjönagel och galbanum, och därtill ren rökelseharts, lika mycket av varje, 35och gör rökelse av detta, en konstfärdigt blandad vällukt, saltad, ren och helig. 36En del av rökelsen skall du stöta till pulver och lägga framför förbundstecknet i uppenbarelsetältet, där jag skall uppenbara mig för dig. Den skall vara höghelig för er. 37En rökelse med denna sammansättning får ni inte göra åt er själva: den skall hållas helig, den hör Herren till. 38Den som gör sådan rökelse för att njuta dess vällukt skall utstötas ur sitt folk.