Bibel 2000 (B2000)
29

Prästvigningen

291Detta är vad du skall göra när du viger dem till präster åt mig. Tag en ungtjur och två felfria baggar, 2osyrat bröd, osyrade kakor bakade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja. Gör dem av siktat vetemjöl 3och lägg dem i en korg, och bär fram dem i korgen som offergåva tillsammans med tjuren och de två baggarna. 4Du skall föra fram Aron och hans söner till uppenbarelsetältets ingång och tvätta dem med vatten. 5Och du skall ta kläderna och sätta på Aron tunikan, kåpan till efoden, efoden och bröstväskan och binda ihop alltsammans med skärpet. 6Sätt sedan turbanen på hans huvud och fäst det heliga diademet på den. 7Tag smörjelseoljan och häll den på hans huvud och smörj honom. 8Sedan skall du låta hans söner träda fram, och du skall klä på dem tunikor 9och spänna om dem bälten och sätta på dem huvudbonader. Så skall de ha rätten till prästämbetet för alltid.

När du prästviger Aron och hans söner 10skall du leda fram tjuren framför uppenbarelsetältet, och Aron och hans söner skall lägga sina händer på tjurens huvud. 11Slakta sedan tjuren inför Herren vid ingången till uppenbarelsetältet. 12Tag lite av tjurens blod på fingret och stryk på altarhornen; häll ut resten av blodet vid foten av altaret. 13Fettet kring inälvorna, stora leverloben och båda njurarna med deras fett skall du bränna på altaret. 14Men tjurens kött, huden och resten av inälvorna skall du bränna upp utanför lägret; det är ett syndoffer.

15Så skall du ta den ena baggen, och Aron och hans söner skall lägga sina händer på dess huvud. 16Slakta baggen och tag dess blod och stänk det runt om på altaret. 17Stycka baggen, tvätta inälvor och fötter och lägg detta på köttstyckena och huvudet. 18Bränn sedan hela baggen på altaret. Detta är ett brännoffer åt Herren, en lukt som gör honom nöjd, ett eldoffer åt Herren.

19Därefter skall du ta den andra baggen, och Aron och hans söner skall lägga händerna på dess huvud. 20Du skall slakta baggen och stryka lite av blodet på Arons högra örsnibb och hans söners högra örsnibb och på högra tummen och högra stortån; resten av blodet skall du stänka runt om på altaret. 21Du skall ta av blodet på altaret och av smörjelseoljan och stänka på Aron och hans kläder och på hans söner och deras kläder; då blir han och hans kläder heliga, liksom hans söner och deras kläder.

22Tag det feta på baggen, fettsvansen, fettet kring inälvorna, stora leverloben och båda njurarna med deras fett och högra låret, ty detta är prästvigningsbaggen, 23och vidare en rund brödkaka, en kaka bakad med olja och en tunnkaka ur korgen med osyrat bröd som står inför Herren. 24Allt detta skall du överlämna till Aron och hans söner, och de skall lyfta upp det som ett offer inför Herren. 25Sedan skall du ta tillbaka det och bränna det på altaret, ovanpå brännoffret, till en lukt som gör Herren nöjd; det är ett eldoffer åt Herren. 26Och du skall ta bringan av Arons prästvigningsbagge och lyfta upp den till ett offer inför Herren. Den skall vara din andel. 27Bringan som har lyfts upp och låret som har skänkts till offer skall du avskilja som heliga, styckena av prästvigningsbaggen som är avsedd för Aron och hans söner, 28och Aron och hans söner skall för all framtid ha rätt att få dessa av israeliterna: de är en offergärd, en gåva från israeliterna av deras gemenskapsoffer, en gåva från dem till Herren.

29Arons heliga kläder skall hans söner ha efter honom, och de skall bäras av dem när de blir smorda och insatta till präster. 30I sju dagar skall de bäras av den bland hans söner som blir präst i hans ställe, den som skall gå in i uppenbarelsetältet för att göra tjänst i helgedomen.

31Tag prästvigningsbaggen och koka köttet på heligt område. 32Köttet av baggen och brödet i korgen skall Aron och hans söner äta vid ingången till uppenbarelsetältet. 33De skall äta det som användes till försoningsoffer när de insattes och vigdes till präster; ingen annan får äta det, ty det är heligt. 34Och om något av prästvigningsköttet eller av brödet blir över till morgonen, skall det brännas upp; det får inte ätas, ty det är heligt.

35Så skall du göra med Aron och hans söner, alldeles som jag har befallt dig. Sju dagar skall prästvigningen vara. 36Varje dag skall du offra en tjur som syndoffer, till försoning; du skall offra syndoffret på altaret när du utför soningsriten för det, och du skall smörja det så att det blir helgat. 37Sju dagar skall du utföra soningsriten för altaret och helga det. Då blir altaret högheligt; allting som kommer i beröring med altaret får del av dess helighet.

Det dagliga offret

38

29:38 ff.
4~Mos 28:3Hes 46:13–15
Detta skall du offra på altaret: två årsgamla lamm varje dag i all framtid. 3929:39 mellan skymning och mörker Se not till 12:6.Det ena lammet skall du offra på morgonen och det andra mellan skymning och mörker, 4029:40 efa Mått.och till det första lammet skall du offra en tiondels efa siktat mjöl, blandat med en kvarts hin olja av stötta oliver, och som dryckesoffer en kvarts hin vin. 41Det andra lammet skall du offra mellan skymning och mörker; med samma slags matoffer och dryckesoffer som om morgonen skall du offra det, till en lukt som gör Herren nöjd, ett eldoffer åt honom. 42Detta skall vara ett dagligt brännoffer genom alla släktled, vid ingången till uppenbarelsetältet, inför Herren. Där skall jag uppenbara mig för er och där skall jag tala till dig. 43Där skall jag uppenbara mig för israeliterna, och tältet skall bli helgat genom min härlighet. 44Jag skall helga både uppenbarelsetältet och altaret, och Aron och hans söner skall jag helga till att vara präster åt mig. 45Och jag skall bo bland israeliterna och vara deras Gud. 46Då skall de inse att jag är Herren, deras Gud, som har fört dem ut ur Egypten för att bo ibland dem. Jag är Herren, deras Gud.