Bibel 2000 (B2000)
27

Altaret

271Du skall bygga ett altare av akacieträ, fem alnar långt och fem alnar brett — altaret skall vara fyrkantigt — och tre alnar högt. 2I vart och ett av dess fyra hörn skall du göra ett horn, som skall vara i ett stycke med altaret. Du skall belägga det med koppar. 3Du skall göra kärl att föra bort askan i, liksom också skovlar och skålar, gafflar och fyrfat. Alla dessa tillbehör skall du göra av koppar. 4Du skall göra ett galler, ett nät av koppar, och i dess hörn skall du sätta fyra bronsringar. 5Du skall sätta gallret nertill, under altarlisten, så att nätet når upp till halva höjden av altaret. 6Till altaret skall du göra bärstänger av akacieträ och belägga dem med koppar. 7Bärstängerna skall skjutas in i ringarna, så att de sitter på båda sidor av altaret, när man skall bära det. 8Altaret skall vara ihåligt, byggt av bräder, och det skall göras så som du fick se det på berget.

Förgården

9Du skall också göra en förgård till boningen. På sydsidan, åt söder, skall det finnas omhängen till förgården av tvinnat fint lingarn, 100 alnar långa på den sidan, 10med 20 stolpar och 20 socklar av brons och med stolparnas krokar och band av silver. 11Likaså skall det på norra långsidan finnas omhängen, 100 alnar långa, med 20 stolpar och 20 socklar av brons och med stolparnas krokar och band av silver. 12Förgårdens västra kortsida skall ha omhängen av 50 alnars längd, med tio stolpar och tio socklar. 13Förgårdens framsida, den östra kortsidan, skall vara 50 alnar lång. 14Där skall omhängena vara 15 alnar åt ena hållet med tre stolpar och tre socklar, 15och åt andra hållet 15 alnar med tre stolpar och tre socklar. 16Till förgårdens port skall göras ett draperi som är 20 alnar, i brokig väv av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Det skall ha fyra stolpar med fyra socklar. 17Alla stolparna runt förgården skall ha band och krokar av silver och socklar av brons. 18Förgården skall vara 100 alnar lång och 50 alnar bred; dess omhängen av tvinnat fint lingarn skall ha fem alnars höjd. Socklarna skall vara av brons. 19All utrustning som behövs för tjänsten i boningen, liksom alla tältpluggarna där och till förgården, skall vara av koppar.

Oljan till lamporna

20Du skall befalla israeliterna att skaffa dig ren olja av stötta oliver till lampstället, så att lamporna kan sättas upp varje dag. 21I uppenbarelsetältet, utanför förhänget som hänger framför förbundstecknet, skall Aron och hans söner se till att lamporna brinner natten igenom inför Herren. Detta skall vara en oföränderlig stadga för israeliterna genom alla släktled.

28

Prästdräkten

281Låt din bror Aron och hans söner träda fram ur kretsen av israeliter för att bli präster åt mig: Aron själv och hans söner Nadav och Avihu, Elasar och Itamar. 2Du skall låta sy en helig dräkt till ära och prydnad för din bror Aron. 3Du skall ge anvisningar åt alla som fått konstskicklighetens gåva av mig, och de skall göra dräkten åt Aron, för hans vigning till präst åt mig. 4Dessa plagg skall de göra: bröstväska, efod, kåpa, mönstrad tunika, turban och bälte. De skall sy heliga dräkter åt din bror Aron och åt hans söner, så att de kan vara mina präster. 5Till dessa dräkter skall de använda guld, violett, purpurrött och karmosinrött garn och fint lingarn.

6Efoden skall de göra av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, i konstvävnad. 7Den skall ha två axelstycken som är fästa i dess båda kanter och håller ihop den. 8Och skärpet som sitter på efoden skall göras på samma sätt och i ett stycke med den: av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 9Du skall ta två onyxstenar och på dem rista in namnen på Israels söner: 10sex av namnen på den ena stenen och de sex övriga namnen på den andra stenen, i åldersordning. 11Som en juvelerare graverar ett sigill, så skall du rista Israels söners namn på de båda stenarna. De skall infattas i flätverk av guld. 12Du skall sätta de två stenarna på efodens axelstycken som en påminnelse om Israels söner: Aron skall bära deras namn på sina axlar inför Herren för att han skall minnas dem. 13Du skall göra flätverk av guld 14och två kedjor av rent guld, tvinnade som snören, och dem skall du fästa vid flätverken.

15Du skall göra en bröstväska för domsutslag, i konstvävnad. Liksom efoden skall den göras av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och av tvinnat fint lingarn. 16Den skall vara fyrkantig och dubbelvikt, en halv aln lång och en halv aln bred. 17Du skall besätta den med fyra rader stenar: i första raden en karneol, en topas och en smaragd, 18i andra raden en rubin, en safir och en kalcedon, 19i tredje raden en hyacint, en agat och en ametist, 20i fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. De skall vara infattade i flätverk av guld. 21Stenarna skall vara tolv och svara mot namnen på Israels söner, en för varje namn. På varje sten skall namnet på en av de tolv stammarna vara ingraverat, som på ett sigill. 22Till bröstväskan skall du göra kedjor av rent guld, tvinnade som snören. 23Du skall göra två guldringar och sätta dem i två av hörnen på bröstväskan. 24Fäst de båda guldsnoddarna vid de två ringarna i hörnen av bröstväskan; 25de två andra ändarna på snoddarna skall du fästa vid de båda flätverken, som skall vara fastgjorda vid efodens axelstycken på framsidan. 26Gör två andra guldringar och sätt dem i de båda andra hörnen på bröstväskan, på insidan mot efoden. 27Slutligen skall du göra två guldringar och sätta dem nertill på framsidan av efodens båda axelstycken, vid sömmen ovanför skärpet. 28Bröstväskan skall genom sina ringar knytas fast vid ringarna på efoden med en violett snodd, så att den sitter ovanför skärpet och inte kan lossna från efoden. 29När Aron går in i helgedomen skall han bära namnen på Israels söner vid sitt hjärta, på bröstväskan för domsutslag, som en ständig påminnelse inför Herren. 30I bröstväskan för domsutslag skall du lägga urim och tummim, så att de ligger vid Arons hjärta när han träder inför Herren. Så skall Aron inför Herren ständigt bära israeliternas domar vid sitt hjärta.

31Kåpan till efoden skall du göra helt i violett tyg. 32Mitt på den skall vara en öppning för huvudet med en vävd kant, som öppningen på en brynja, så att den inte rivs sönder. 33Runt fållen skall du sätta granatäpplen av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, och mellan dem bjällror av guld runt om, 34en guldbjällra och ett granatäpple växelvis runt fållen på kåpan. 35Aron skall bära den när han gör tjänst, så att det hörs när han går in i helgedomen inför Herren och när han går ut; annars kommer han att dö.

36Du skall göra en blomma av rent guld och rista in på den så som man graverar ett sigill: Helgad åt Herren. 37Och du skall fästa den vid en violett snodd, och den skall sitta på turbanen, på dess framsida. 38Den skall sitta på Arons panna. Aron är ansvarig för fel i de heliga offer som israeliterna bär fram, i alla deras heliga gåvor; därför skall den alltid sitta på hans panna, så att Herren finner behag i dem.

39Du skall väva den mönstrade tunikan av fint lingarn och göra en turban av fint lingarn. Gör även ett bälte i brokig väv.

40Också åt Arons söner skall du göra tunikor. Och du skall göra bälten åt dem och huvudbonader, till ära och prydnad. 41I sådana dräkter skall du klä din bror Aron och hans söner. Du skall smörja dem och insätta dem och viga dem till präster åt mig. 42Gör byxor av linne som skyler deras kön, de skall räcka från midjan ner på låren. 43Dem skall Aron och hans söner ha på sig när de går in i uppenbarelsetältet eller träder fram till altaret för att göra tjänst i helgedomen; annars drar de skuld över sig och dör. Detta skall vara en oföränderlig stadga för honom och hans efterkommande.

29

Prästvigningen

291Detta är vad du skall göra när du viger dem till präster åt mig. Tag en ungtjur och två felfria baggar, 2osyrat bröd, osyrade kakor bakade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja. Gör dem av siktat vetemjöl 3och lägg dem i en korg, och bär fram dem i korgen som offergåva tillsammans med tjuren och de två baggarna. 4Du skall föra fram Aron och hans söner till uppenbarelsetältets ingång och tvätta dem med vatten. 5Och du skall ta kläderna och sätta på Aron tunikan, kåpan till efoden, efoden och bröstväskan och binda ihop alltsammans med skärpet. 6Sätt sedan turbanen på hans huvud och fäst det heliga diademet på den. 7Tag smörjelseoljan och häll den på hans huvud och smörj honom. 8Sedan skall du låta hans söner träda fram, och du skall klä på dem tunikor 9och spänna om dem bälten och sätta på dem huvudbonader. Så skall de ha rätten till prästämbetet för alltid.

När du prästviger Aron och hans söner 10skall du leda fram tjuren framför uppenbarelsetältet, och Aron och hans söner skall lägga sina händer på tjurens huvud. 11Slakta sedan tjuren inför Herren vid ingången till uppenbarelsetältet. 12Tag lite av tjurens blod på fingret och stryk på altarhornen; häll ut resten av blodet vid foten av altaret. 13Fettet kring inälvorna, stora leverloben och båda njurarna med deras fett skall du bränna på altaret. 14Men tjurens kött, huden och resten av inälvorna skall du bränna upp utanför lägret; det är ett syndoffer.

15Så skall du ta den ena baggen, och Aron och hans söner skall lägga sina händer på dess huvud. 16Slakta baggen och tag dess blod och stänk det runt om på altaret. 17Stycka baggen, tvätta inälvor och fötter och lägg detta på köttstyckena och huvudet. 18Bränn sedan hela baggen på altaret. Detta är ett brännoffer åt Herren, en lukt som gör honom nöjd, ett eldoffer åt Herren.

19Därefter skall du ta den andra baggen, och Aron och hans söner skall lägga händerna på dess huvud. 20Du skall slakta baggen och stryka lite av blodet på Arons högra örsnibb och hans söners högra örsnibb och på högra tummen och högra stortån; resten av blodet skall du stänka runt om på altaret. 21Du skall ta av blodet på altaret och av smörjelseoljan och stänka på Aron och hans kläder och på hans söner och deras kläder; då blir han och hans kläder heliga, liksom hans söner och deras kläder.

22Tag det feta på baggen, fettsvansen, fettet kring inälvorna, stora leverloben och båda njurarna med deras fett och högra låret, ty detta är prästvigningsbaggen, 23och vidare en rund brödkaka, en kaka bakad med olja och en tunnkaka ur korgen med osyrat bröd som står inför Herren. 24Allt detta skall du överlämna till Aron och hans söner, och de skall lyfta upp det som ett offer inför Herren. 25Sedan skall du ta tillbaka det och bränna det på altaret, ovanpå brännoffret, till en lukt som gör Herren nöjd; det är ett eldoffer åt Herren. 26Och du skall ta bringan av Arons prästvigningsbagge och lyfta upp den till ett offer inför Herren. Den skall vara din andel. 27Bringan som har lyfts upp och låret som har skänkts till offer skall du avskilja som heliga, styckena av prästvigningsbaggen som är avsedd för Aron och hans söner, 28och Aron och hans söner skall för all framtid ha rätt att få dessa av israeliterna: de är en offergärd, en gåva från israeliterna av deras gemenskapsoffer, en gåva från dem till Herren.

29Arons heliga kläder skall hans söner ha efter honom, och de skall bäras av dem när de blir smorda och insatta till präster. 30I sju dagar skall de bäras av den bland hans söner som blir präst i hans ställe, den som skall gå in i uppenbarelsetältet för att göra tjänst i helgedomen.

31Tag prästvigningsbaggen och koka köttet på heligt område. 32Köttet av baggen och brödet i korgen skall Aron och hans söner äta vid ingången till uppenbarelsetältet. 33De skall äta det som användes till försoningsoffer när de insattes och vigdes till präster; ingen annan får äta det, ty det är heligt. 34Och om något av prästvigningsköttet eller av brödet blir över till morgonen, skall det brännas upp; det får inte ätas, ty det är heligt.

35Så skall du göra med Aron och hans söner, alldeles som jag har befallt dig. Sju dagar skall prästvigningen vara. 36Varje dag skall du offra en tjur som syndoffer, till försoning; du skall offra syndoffret på altaret när du utför soningsriten för det, och du skall smörja det så att det blir helgat. 37Sju dagar skall du utföra soningsriten för altaret och helga det. Då blir altaret högheligt; allting som kommer i beröring med altaret får del av dess helighet.

Det dagliga offret

38Detta skall du offra på altaret: två årsgamla lamm varje dag i all framtid. 39Det ena lammet skall du offra på morgonen och det andra mellan skymning och mörker, 40och till det första lammet skall du offra en tiondels efa siktat mjöl, blandat med en kvarts hin olja av stötta oliver, och som dryckesoffer en kvarts hin vin. 41Det andra lammet skall du offra mellan skymning och mörker; med samma slags matoffer och dryckesoffer som om morgonen skall du offra det, till en lukt som gör Herren nöjd, ett eldoffer åt honom. 42Detta skall vara ett dagligt brännoffer genom alla släktled, vid ingången till uppenbarelsetältet, inför Herren. Där skall jag uppenbara mig för er och där skall jag tala till dig. 43Där skall jag uppenbara mig för israeliterna, och tältet skall bli helgat genom min härlighet. 44Jag skall helga både uppenbarelsetältet och altaret, och Aron och hans söner skall jag helga till att vara präster åt mig. 45Och jag skall bo bland israeliterna och vara deras Gud. 46Då skall de inse att jag är Herren, deras Gud, som har fört dem ut ur Egypten för att bo ibland dem. Jag är Herren, deras Gud.