Bibel 2000 (B2000)
28

Prästdräkten

281Låt din bror Aron och hans söner träda fram ur kretsen av israeliter för att bli präster åt mig: Aron själv och hans söner Nadav och Avihu, Elasar och Itamar. 2Du skall låta sy en helig dräkt till ära och prydnad för din bror Aron. 3Du skall ge anvisningar åt alla som fått konstskicklighetens gåva av mig, och de skall göra dräkten åt Aron, för hans vigning till präst åt mig. 4Dessa plagg skall de göra: bröstväska, efod, kåpa, mönstrad tunika, turban och bälte. De skall sy heliga dräkter åt din bror Aron och åt hans söner, så att de kan vara mina präster. 5Till dessa dräkter skall de använda guld, violett, purpurrött och karmosinrött garn och fint lingarn.

6Efoden skall de göra av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, i konstvävnad. 7Den skall ha två axelstycken som är fästa i dess båda kanter och håller ihop den. 8Och skärpet som sitter på efoden skall göras på samma sätt och i ett stycke med den: av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 9Du skall ta två onyxstenar och på dem rista in namnen på Israels söner: 10sex av namnen på den ena stenen och de sex övriga namnen på den andra stenen, i åldersordning. 11Som en juvelerare graverar ett sigill, så skall du rista Israels söners namn på de båda stenarna. De skall infattas i flätverk av guld. 12Du skall sätta de två stenarna på efodens axelstycken som en påminnelse om Israels söner: Aron skall bära deras namn på sina axlar inför Herren för att han skall minnas dem. 13Du skall göra flätverk av guld 14och två kedjor av rent guld, tvinnade som snören, och dem skall du fästa vid flätverken.

15Du skall göra en bröstväska för domsutslag, i konstvävnad. Liksom efoden skall den göras av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och av tvinnat fint lingarn. 16Den skall vara fyrkantig och dubbelvikt, en halv aln lång och en halv aln bred. 17Du skall besätta den med fyra rader stenar: i första raden en karneol, en topas och en smaragd, 18i andra raden en rubin, en safir och en kalcedon, 19i tredje raden en hyacint, en agat och en ametist, 20i fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. De skall vara infattade i flätverk av guld. 21Stenarna skall vara tolv och svara mot namnen på Israels söner, en för varje namn. På varje sten skall namnet på en av de tolv stammarna vara ingraverat, som på ett sigill. 22Till bröstväskan skall du göra kedjor av rent guld, tvinnade som snören. 23Du skall göra två guldringar och sätta dem i två av hörnen på bröstväskan. 24Fäst de båda guldsnoddarna vid de två ringarna i hörnen av bröstväskan; 25de två andra ändarna på snoddarna skall du fästa vid de båda flätverken, som skall vara fastgjorda vid efodens axelstycken på framsidan. 26Gör två andra guldringar och sätt dem i de båda andra hörnen på bröstväskan, på insidan mot efoden. 27Slutligen skall du göra två guldringar och sätta dem nertill på framsidan av efodens båda axelstycken, vid sömmen ovanför skärpet. 28Bröstväskan skall genom sina ringar knytas fast vid ringarna på efoden med en violett snodd, så att den sitter ovanför skärpet och inte kan lossna från efoden. 29När Aron går in i helgedomen skall han bära namnen på Israels söner vid sitt hjärta, på bröstväskan för domsutslag, som en ständig påminnelse inför Herren. 30I bröstväskan för domsutslag skall du lägga urim och tummim, så att de ligger vid Arons hjärta när han träder inför Herren. Så skall Aron inför Herren ständigt bära israeliternas domar vid sitt hjärta.

31Kåpan till efoden skall du göra helt i violett tyg. 32Mitt på den skall vara en öppning för huvudet med en vävd kant, som öppningen på en brynja, så att den inte rivs sönder. 33Runt fållen skall du sätta granatäpplen av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, och mellan dem bjällror av guld runt om, 34en guldbjällra och ett granatäpple växelvis runt fållen på kåpan. 35Aron skall bära den när han gör tjänst, så att det hörs när han går in i helgedomen inför Herren och när han går ut; annars kommer han att dö.

36Du skall göra en blomma av rent guld och rista in på den så som man graverar ett sigill: Helgad åt Herren. 37Och du skall fästa den vid en violett snodd, och den skall sitta på turbanen, på dess framsida. 38Den skall sitta på Arons panna. Aron är ansvarig för fel i de heliga offer som israeliterna bär fram, i alla deras heliga gåvor; därför skall den alltid sitta på hans panna, så att Herren finner behag i dem.

39Du skall väva den mönstrade tunikan av fint lingarn och göra en turban av fint lingarn. Gör även ett bälte i brokig väv.

40Också åt Arons söner skall du göra tunikor. Och du skall göra bälten åt dem och huvudbonader, till ära och prydnad. 41I sådana dräkter skall du klä din bror Aron och hans söner. Du skall smörja dem och insätta dem och viga dem till präster åt mig. 42Gör byxor av linne som skyler deras kön, de skall räcka från midjan ner på låren. 43Dem skall Aron och hans söner ha på sig när de går in i uppenbarelsetältet eller träder fram till altaret för att göra tjänst i helgedomen; annars drar de skuld över sig och dör. Detta skall vara en oföränderlig stadga för honom och hans efterkommande.