Bibel 2000 (B2000)
27

Altaret

271Du skall bygga ett altare av akacieträ, fem alnar långt och fem alnar brett – altaret skall vara fyrkantigt – och tre alnar högt. 227:2 horn Se 3 Mos 4:7 med not.I vart och ett av dess fyra hörn skall du göra ett horn, som skall vara i ett stycke med altaret. Du skall belägga det med koppar. 3Du skall göra kärl att föra bort askan i, liksom också skovlar och skålar, gafflar och fyrfat. Alla dessa tillbehör skall du göra av koppar. 4Du skall göra ett galler, ett nät av koppar, och i dess hörn skall du sätta fyra bronsringar. 5Du skall sätta gallret nertill, under altarlisten, så att nätet når upp till halva höjden av altaret. 6Till altaret skall du göra bärstänger av akacieträ och belägga dem med koppar. 7Bärstängerna skall skjutas in i ringarna, så att de sitter på båda sidor av altaret, när man skall bära det. 8Altaret skall vara ihåligt, byggt av bräder, och det skall göras så som du fick se det på berget.

Förgården

9Du skall också göra en förgård till boningen. På sydsidan, åt söder, skall det finnas omhängen till förgården av tvinnat fint lingarn, 100 alnar långa på den sidan, 10med 20 stolpar och 20 socklar av brons och med stolparnas krokar och band av silver. 11Likaså skall det på norra långsidan finnas omhängen, 100 alnar långa, med 20 stolpar och 20 socklar av brons och med stolparnas krokar och band av silver. 12Förgårdens västra kortsida skall ha omhängen av 50 alnars längd, med tio stolpar och tio socklar. 13Förgårdens framsida, den östra kortsidan, skall vara 50 alnar lång. 14Där skall omhängena vara 15 alnar åt ena hållet med tre stolpar och tre socklar, 15och åt andra hållet 15 alnar med tre stolpar och tre socklar. 16Till förgårdens port skall göras ett draperi som är 20 alnar, i brokig väv av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Det skall ha fyra stolpar med fyra socklar. 17Alla stolparna runt förgården skall ha band och krokar av silver och socklar av brons. 18Förgården skall vara 100 alnar lång och 50 alnar bred; dess omhängen av tvinnat fint lingarn skall ha fem alnars höjd. Socklarna skall vara av brons. 19All utrustning som behövs för tjänsten i boningen, liksom alla tältpluggarna där och till förgården, skall vara av koppar.

Oljan till lamporna

2027:20 olja av stötta oliver Den finaste oljekvaliteten.Du skall befalla israeliterna att skaffa dig ren olja av stötta oliver till lampstället, så att lamporna kan sättas upp varje dag. 21I uppenbarelsetältet, utanför förhänget som hänger framför förbundstecknet, skall Aron och hans söner se till att lamporna brinner natten igenom inför Herren. Detta skall vara en oföränderlig stadga för israeliterna genom alla släktled.