Bibel 2000 (B2000)
26

Guds boning

261Boningen skall du göra av tio tältvåder; av tvinnat fint lingarn och av violett, purpurrött och karmosinrött garn skall du väva dem, med keruber, i konstvävnad. 2Varje våd skall vara 28 alnar lång och fyra alnar bred; alla våderna skall vara lika stora. 3De skall fogas samman fem och fem. 4Du skall göra öglor av violett garn i kanten av våden ytterst på det ena hopsatta stycket och på samma sätt i kanten av den yttersta våden på det andra hopsatta stycket. 550 öglor skall du göra på den ena våden och 50 ytterst på våden i det andra stycket, så att öglorna svarar mot varandra. 6Du skall också göra 50 hakar av guld och fästa ihop våderna med hakar, så att boningen blir en helhet.

7Du skall väva våder av gethår till ett tält över boningen; elva våder skall du väva. 8Varje våd skall vara 30 alnar lång och fyra alnar bred; alla elva våderna skall vara lika stora. 9Du skall foga samman fem våder för sig och sex våder för sig och vika den sjätte våden dubbel på framsidan av tältet. 10Du skall göra 50 öglor i kanten av den ena våden, den som är ytterst på det ena hopsatta stycket, och 50 öglor i kanten av våden på det andra hopsatta stycket. 11Och du skall göra 50 hakar av koppar och häkta dem i öglorna och så fästa ihop tältet till en helhet. 12Och den överskjutande delen av tältets våder, den halva våd som blir över, skall hänga ner över baksidan av boningen. 13Och den aln som tältvåderna är för långa på var sida skall hänga ner på båda sidorna av boningen för att täcka den. 14Du skall göra ett överdrag av rödfärgade baggskinn till tältet och ovanpå detta ett överdrag av delfinskinn.

15Bräderna till boningen skall du göra av akacieträ; de skall stå upprätt. 16Varje bräda skall vara tio alnar lång och en och en halv aln bred. 1726:17 i anslutning Det hebreiska ordets betydelse osäker.På varje bräda skall det finnas två tappar i anslutning till varandra. Du skall göra likadant med alla bräderna till boningen. 18Av de bräder du gör för boningen skall 20 vara på sydsidan, åt söder, 19och du skall göra 40 socklar av silver under de 20 bräderna, två socklar för varje bräda med dess två tappar; 20vidare på boningens andra sida, norrut, 20 bräder 21med deras 40 socklar av silver, två under var bräda. 22Till baksidan av boningen, åt väster, skall du göra sex bräder 23och till boningens hörn på baksidan två bräder. 2426:24 Grundtextens innebörd osäker.Dessa skall vara dubbla nertill och likaså dubbla upptill, till den första ringen. Så skall det vara med de båda hörnbräderna. 25Det skall alltså vara åtta bräder med socklar av silver, sammanlagt 16 socklar, två under var bräda.

26Du skall göra reglar av akacieträ, fem till bräderna på boningens ena sida, 27fem till bräderna på dess andra sida och fem till bräderna på baksidan, åt väster. 28Den mellersta regeln, den som sitter mitt på bräderna, skall gå från ena ändan till den andra. 29Bräderna skall du belägga med guld, och du skall göra guldringar på dem, där man kan skjuta in reglarna. Också reglarna skall du belägga med guld. 30Du skall uppföra boningen i överensstämmelse med det som du fick se på berget.

31Du skall väva ett förhänge av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn; det skall göras i konstvävnad, med keruber. 32Du skall hänga upp det på fyra stolpar av akacieträ som är belagda med guld, har krokar av guld och står på fyra socklar av silver. 33Du skall fästa förhänget i hakar och föra dit arken med förbundstecknet och ställa den innanför förhänget; förhänget skall skilja det heliga från det allra heligaste. 34Och du skall lägga locket över arken med förbundstecknet i det allra heligaste.

35Bordet skall du ställa utanför förhänget och lampstället mitt emot bordet, på södra sidan av boningen; bordet skall stå på den norra sidan. 36Du skall göra ett draperi för ingången till tältet, i brokig väv av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 37Till draperiet skall du göra fem stolpar av akacieträ och belägga dem med guld, och krokarna på dem skall vara av guld, och till dem skall du gjuta fem socklar av brons.