Bibel 2000 (B2000)
25

Insamling till Guds boning

251

25–31
2~Mos 35–40
Hes 40–42
25–31 I dessa kapitel berättas om hur Gud ger Mose detaljerade anvisningar om tillverkningen av en tälthelgedom och allt den skall vara utrustad med. Bilden av Guds boning är tecknad med Jerusalems tempel som modell. Avsnittet räknas till det s.k. prästerliga traditionsskiktet; Moseböcker.Herren talade till Mose:

2Säg till israeliterna att samla in gåvor åt mig. Av var och en som känner sig manad skall ni ta emot gåvor åt mig. 3Och detta är vad ni skall samla in: guld, silver och koppar, 4violett, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, 525:5 delfinskinn Det hebreiska djurnamnets betydelse osäker.rödfärgade baggskinn, delfinskinn, akacieträ, 6olja till lampan, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen, 725:7 efoden Ordet efod kan i GT beteckna olika saker; jfr 1 Sam 2:18, 28. Här avses det klädesplagg som bars av översteprästen och som beskrivs i 28:6 ff.25:7 bröstväskan hörde till översteprästens dräkt och beskrivs i 28:15 ff.onyx och andra ädla stenar att sätta på efoden och på bröstväskan.

8De skall göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. 9Denna boning och allt som hör till den skall ni göra helt enligt de förebilder som jag visar dig.

Arken

1025:10 Ark.25:10 aln Mått.Du skall göra en ark av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. 11Du skall belägga den med rent guld både invändigt och utvändigt och omge den med en guldkant. 12Du skall gjuta fyra ringar av guld och fästa dem vid de fyra fötterna på arken, två ringar på ena sidan och två på den andra. 13Du skall göra bärstänger av akacieträ och belägga dem med guld 14och skjuta in dem i ringarna på arkens sidor, så att man kan bära arken med dem. 15Bärstängerna skall sitta kvar i ringarna på arken och får inte tas bort. 16I arken skall du lägga förbundstecknet som jag skall ge dig.

1725:17 lock Det hebreiska ordets betydelse osäker. Det kan härledas ur ett verb som betyder »täcka«, vilket stämmer med att det föremål som beskrivs utgör arkens lock. Ordet kan också förknippas med det hebreiska verbet för »sona«. Septuaginta återger därför termen med ett grekiskt ord som kan översättas »försoningsställe«; jfr Heb 9:5 med not. Den gamla svenska beteckningen »nådastol« går tillbaka på denna tradition.Du skall göra ett lock av rent guld, två och en halv aln långt och en och en halv aln brett. 1825:18 Kerub.Du skall också göra två keruber av hamrat guld, en vid varje ända av locket, 19en kerub vid den ena ändan och en vid den andra. Du skall göra keruberna i ett stycke med locket. 20Keruberna skall hålla vingarna lyftade och utbredda, så att de skyler locket. De skall vara vända mot varandra, med ansiktena ner mot locket. 21Du skall lägga locket ovanpå arken, och i arken skall du lägga förbundstecknet som jag skall ge dig. 22

25:22
4~Mos 7:89
Där skall jag uppenbara mig för dig: från platsen ovanför locket skall jag tala till dig, mellan de båda keruberna som står på arken med förbundstecknet, och ge dig alla mina befallningar till Israels folk.

Bordet för skådebröden

23Vidare skall du göra ett bord av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt. 24Du skall belägga det med rent guld, och runt omkring det skall du fästa en guldkant. 25Du skall göra en handsbred list runt omkring det och en guldkant på listen. 26Du skall göra fyra ringar av guld och fästa dem i de fyra hörnen vid de fyra benen. 27Intill listen skall ringarna sitta, som hållare för bärstänger, så att man kan bära bordet. 28Du skall göra bärstängerna av akacieträ och belägga dem med guld, och med dem skall man bära bordet. 29Till bordet skall du också göra fat och skålar, kannor och bägare för dryckesoffren; av rent guld skall du göra dem. 30

25:30
3~Mos 24:5
25:30 skådebröd Det hebreiska uttryckets betydelse osäker. Bröden skulle ligga synliga inför Herren och bytas ut så att de alltid var färska; se 3 Mos 24:5 ff. Denna sed, som är känd även i andra religioner, har sitt ursprung i föreställningen att gudomen behövde föda.Se till att det alltid ligger skådebröd inför mig på bordet.

Lampstället

31Du skall göra ett lampställ av rent guld. Det skall göras i hamrat arbete, både foten och stammen. Skålarna, kulorna och blommorna skall göras i ett stycke med lampstället. 32Sex armar skall gå ut från lampstället, tre på den ena sidan och tre på den andra. 33På den första armen skall det sitta tre skålar med kulor och blommor och likaså på den andra; det skall vara likadant på alla sex armarna som går ut från lampstället. Skålarna skall vara formade som blommor på ett mandelträd. 34På själva lampstället skall det vara fyra skålar med kulor och blommor, och skålarna skall vara som mandelträdsblommor. 35Under vart och ett av de tre paren armar som går ut från lampstället skall det sitta en kula, gjord i ett stycke med detta, under de sex armarna som går ut från lampstället. 36Kulorna och armarna skall vara i ett stycke med lampstället, alltsammans ett enda hamrat stycke rent guld. 37Du skall göra sju lampor till lampstället; de skall sättas så att platsen framför blir belyst. 38De tänger och brickor som hör till skall göras av rent guld. 3925:39 talent Ca 35 kilo; Mynt och vikt.Lampstället med alla dessa tillbehör skall göras av en talent guld. 40

25:40
Heb 8:5+
Se till att du gör detta efter de förebilder som du har fått se på berget.