Bibel 2000 (B2000)
24

Förbundet bekräftas

241Till Mose sade han sedan: »Gå upp till Herren, du själv och Aron, Nadav och Avihu och sjuttio av Israels äldste, och fall ner och tillbed på avstånd. 2Endast Mose får närma sig Herren; de andra får inte närma sig honom. Och folket får inte alls gå upp tillsammans med honom.«

3

24:3
2~Mos 19:8+
När Mose kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt och om alla hans stadgar svarade alla med en mun: »Allt vad Herren har sagt vill vi göra.« 4Sedan skrev Mose ner allt vad Herren hade sagt.

Tidigt nästa morgon byggde Mose ett altare nedanför berget och reste tolv stenstoder för Israels tolv stammar. 5Därefter gav han några unga israeliter i uppdrag att offra brännoffer och slakta tjurar som gemenskapsoffer åt Herren. 6Mose tog hälften av blodet och hällde i skålar och hälften stänkte han på altaret. 7Så tog han förbundsakten och läste upp den för folket. De sade: »Vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom.« 8

24:8
Matt 26:26–29Heb 9:18
Mose tog blodet, stänkte det på folket och sade: »Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er på grundval av alla dessa befallningar.«

9Mose och Aron, Nadav och Avihu och sjuttio av Israels äldste gick upp på berget, 10

24:10 f.
2~Mos 33:20+
och de såg Israels Gud. Under hans fötter var som ett golv av safir; det liknade själva himlen i klarhet. 1124:11 Han lyfte inte sin hand Enligt gammaltestamentlig tro måste den som ser Gud dö; se t.ex. 33:20; Dom 13:22. Israels ledare såg Gud men drabbades trots detta inte av något straff.Han lyfte inte sin hand mot de främsta i Israel. De skådade Gud, och de åt och drack.

Mose på Sinai

12Herren sade till Mose: »Gå upp till mig på berget och stanna där, så skall jag ge dig stentavlorna och lagen och buden, som jag har skrivit för att undervisa folket.« 13Mose gav sig av tillsammans med sin tjänare Josua och gick upp på Guds berg. 14Till de äldste sade han: »Stanna här och vänta tills vi kommer tillbaka till er. Aron och Hur är ju kvar hos er; den som vill få något ärende avgjort kan vända sig till dem.«

15

24:15 f.
2~Mos 19:9
När Mose hade gått upp på berget täcktes det av ett moln. 16Herrens härlighet vilade över Sinaiberget, och molnet täckte det i sex dagar. Den sjunde dagen ropade han till Mose ur molnet. 17
24:17
5~Mos 4:24+
Och israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande eld på toppen av berget. 18
24:18
2~Mos 34:28
Mose gick in i molnet och upp på berget och stannade där i fyrtio dagar och fyrtio nätter.