Bibel 2000 (B2000)
23

231Du skall inte sprida falska rykten. Gör inte gemensam sak med den skyldige genom att vittna falskt. 2Du skall inte följa mängden i det som är ont och inte ge efter för den så att du förvränger sanningen, när du vittnar i någon sak. 3

23:3
3~Mos 19:15
5~Mos 1:17
16:19
Du skall inte vara partisk för den fattige i hans sak.

4

23:4 f.
5~Mos 22:1
Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna som har kommit vilse, skall du föra den tillbaka till honom. 5Och om du ser att din oväns åsna har segnat ner under sin börda, får du inte lämna honom utan hjälp: du måste hjälpa honom att lasta av djuret.

6

23:6 ff.
5~Mos 16:19
Du skall inte vränga rätten för den fattige. 7Avhåll dig från falska anklagelser som kan bli döden för den oskyldige, den som har rätt, ty jag frikänner inte den skyldige. 8Du skall inte ta mutor, ty mutor gör den klarsynte blind och fördärvar saken för den som har rätt.

9

23:9
2~Mos 22:21+
En invandrare får du inte förtrycka. Ni vet hur det är att vara invandrare, ni var ju själva invandrare i Egypten.

10

23:10 f.
3~Mos 25+
Sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda, 1123:11 det sjunde året skall du låta marken vila Sabbatsår.men det sjunde året skall du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så skall du också göra med din vingård och dina olivträd.

12

23:12
2~Mos 20:8
Sex dagar skall du arbeta, men den sjunde dagen skall du upphöra med arbetet, så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter.

13Rätta er noga efter allt vad jag har sagt er. Andra gudar skall ni inte åkalla, låt inte deras namn komma över era läppar.

14

23:14–17
2~Mos 34:18–24
3~Mos 23
4~Mos 28:16–29:39
5~Mos 16:1–17
Tre gånger om året skall du hålla högtid till min ära. 1523:15 aviv Mars-april; Månad.Det osyrade brödets högtid skall du fira. Då skall du äta osyrat bröd i sju dagar, så som jag har befallt dig, på den bestämda tiden i månaden aviv, ty det var då du drog ut ur Egypten. Ingen skall träda fram inför mig med tomma händer. 16Du skall också fira skördehögtiden när du skördar de första frukterna av ditt arbete, av vad du sådde på åkern. Likaså skall du fira bärgningshögtiden vid årsskiftet när du från åkern samlar in frukten av ditt arbete. 1723:17 Härskaren.Tre gånger om året skall alla män hos dig träda fram inför Härskaren Herren. 18
23:18
2~Mos 12:10
34:25
Blodet av det som offras till mig skall du inte offra tillsammans med något syrat, och fettet från mina högtidsoffer får inte lämnas kvar till morgonen. 19
23:19
5~Mos 26:12~Mos 34:26
5~Mos 14:21b
23:19 koka en killing i moderns mjölk Detta kan ha varit ett inslag i en kanaaneisk offerrit. Förbudet är i så fall riktat mot främmande kult. Senare har bestämmelsen spelat en viktig roll för judendomens dietregler; Renhet.Det bästa av den första grödan på din mark skall du föra till Herrens, din Guds, hus.

Du skall inte koka en killing i moderns mjölk.

Guds maning och löfte inför vandringen mot Kanaan

20

23:20
2~Mos 14:19
32:34
33:25~Mos 31:3
Se, jag sänder en ängel framför dig för att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som jag har bestämt. 21Rätta dig efter honom och lyssna till honom! Sätt dig inte upp mot honom; han kommer inte att förlåta sådant trots, ty det är jag som handlar i honom. 22Men om du lyssnar till honom och gör allt vad jag säger, skall jag vara dina fienders fiende och dina motståndares motståndare. 23Min ängel skall gå framför dig och föra dig till amoreerna, hettiterna, perisseerna, kanaaneerna, hiveerna och jevuseerna, och jag skall utplåna dem. 24Du skall inte tillbe eller tjäna deras gudar och inte ta efter deras seder utan tillintetgöra dem och krossa deras stenstoder. 25
23:25
2~Mos 15:26
5~Mos 7:15
Ni skall tjäna Herren, er Gud, då skall jag välsigna brödet du äter och vattnet du dricker och hålla sjukdomar borta från dig. 26Ingen kvinna i ditt land skall få missfall eller vara ofruktsam. Jag skall låta dig uppnå din fulla livslängd.

27Skräcken för mig skall jag sända framför dig, och jag skall sprida förvirring bland alla folk du kommer till och driva dina fiender på flykten. 28

23:28
5~Mos 7:20
Jos 24:12
Vish 12:8
23:28 modlöshet Det hebreiska ordets betydelse osäker; traditionell tolkning »getingar«.Jag skall sända modlöshet framför dig, så att hiveerna, kanaaneerna och hettiterna jagas undan för dig. 29
23:29 f.
5~Mos 7:22
Men jag skall inte fördriva dem på ett enda år, för att inte landet skall bli en ödemark, där vilddjuren förökar sig och vållar dig skada. 30Steg för steg skall jag driva bort dem, till dess du har förökat dig och kan ta landet i besittning. 31
23:31 ff.
5~Mos 7:1
23:31 Sävhavet Akabaviken; Sävhavet. filisteernas hav Medelhavet. öknen Öknen söder om Palestina. Beskrivningen ger en idealiserad bild av rikets utsträckning på Davids och Salomos tid; se 1 Kung 4:21.Jag skall låta din gräns nå från Sävhavet till filisteernas hav och från öknen till Eufrat. Ty jag skall ge landets invånare i ert våld och driva undan dem för dig. 32Du skall inte sluta något förbund med dem och deras gudar. 33De får inte bo kvar i ditt land, då kunde de förleda dig till att synda mot mig, och om du tjänar deras gudar fångas du i en fälla.