Bibel 2000 (B2000)
17

Vatten ur klippan

171

17:1–7
4~Mos 20:1–13
5~Mos 8:15
Jes 48:211~Kor 10:4
Hela Israels menighet bröt upp från Sinöknen och drog från lägerplats till lägerplats enligt de befallningar Herren gav. De slog läger i Refidim, men där fanns inget vatten att dricka för folket. 2Då anklagade de Mose och krävde att han skulle skaffa dem vatten. »Varför anklagar ni mig?« frågade Mose. »Varför sätter ni Herren på prov?« 3Men eftersom de var törstiga knotade de mot Mose och sade: »Varför har du fört oss ut ur Egypten? Vill du att vi själva och våra barn och vår boskap skall dö av törst?« 4Då ropade Mose till Herren: »Vad skall jag göra med detta folk? Snart stenar de mig.« 5
17:5
2~Mos 7:20
Herren sade till honom: »Gå framför folket med några av de äldste i Israel och ta med dig den stav som du hade då du slog på Nilen. 6Jag kommer att stå framför dig på klippan vid Horeb, och du skall slå på klippan, och då kommer det vatten ur den, så att folket får dricka.« Mose gjorde så inför de äldste i Israel. 717:7 Massa I hebreiskan anspelning på «prov«, »prövning«, »sätta på prov«.17:7 Meriva I hebreiskan anspelning på »anklaga«, »föra en rättsstrid«. Det betyder »(rätts)tvist«.Platsen fick namnet Massa och Meriva, eftersom israeliterna hade anklagat Mose där och hade satt Herren på prov och sagt: »Finns Herren ibland oss eller inte?«

Seger över amalekiterna

8

17:8–16
4~Mos 24:20
5~Mos 25:171~Sam 15:2
17:8 amalekiterna Folk i Negev.Sedan kom amalekiterna och angrep israeliterna vid Refidim. 9Då sade Mose till Josua: »Välj ut krigare åt oss och dra ut och kämpa mot amalekiterna. I morgon skall jag ställa mig på krönet av kullen med Guds stav i min hand.« 10Josua gjorde som Mose hade sagt och stred mot amalekiterna, medan Mose och Aron och Hur gick upp på kullens krön. 11
17:11 f.
Jos 8:26
Så länge Mose höll upp sina händer hade israeliterna övertaget, men när han lät händerna sjunka fick amalekiterna övertag. 12När Moses händer blev tunga hämtade de en sten åt honom att sitta på. Aron och Hur stod på var sin sida och stödde hans armar, så att han kunde hålla dem uppe tills solen gick ner. 13Josua nedkämpade amalekiternas här utan förskoning.

14Herren sade till Mose: »Skriv ner detta så att det blir ihågkommet, och läs det för Josua, ty jag skall utplåna minnet av amalekiterna från jorden.« 15Då byggde Mose ett altare, som han kallade »Herren mitt fälttecken«. 1617:16 fälttecken Rättelse; MT obegriplig. Moses ord kan tolkas som en krigares trohetsed till Herren.Han sade: »Handen på Herrens fälttecken! Herren skall föra krig mot amalekiterna från släkte till släkte!«