Bibel 2000 (B2000)
5

51Den tredje dagen klädde sig Ester i sin drottningskrud och ställde sig på det kungliga palatsets inre borggård, mitt för palatsbyggnaden. Kungen satt på sin härskartron i palatset, rakt framför ingången. 2När han fick se drottning Ester stå där på borggården lyste han upp och sträckte sin gyllene spira mot henne. Ester gick fram och vidrörde spetsen av spiran. 3

5:3, 6
Mark 6:22
»Vad vill du, drottning Ester?« frågade han. »Vad önskar du? Du skall få det, om det så är halva riket.« – 4»Om det behagar dig, min konung«, svarade Ester, »skall du och Haman i dag komma till en festmåltid som jag har ordnat till din ära.« 5Kungen sade: »Hämta genast hit Haman, så att vi kan göra Ester till viljes.«

Kungen och Haman kom till måltiden som Ester ordnat, 6och medan man drack av vinet frågade kungen: »Vad vill du be om, Ester? Det beviljas! Vad är din önskan? Den skall uppfyllas, om den så gäller halva riket.« 7Ester svarade: »Vad jag ber om och önskar är detta: 8Om jag har vunnit din ynnest, min konung, och om du finner för gott att bevilja min bön och uppfylla min önskan, så skall du och Haman komma till en festmåltid som jag ger för er i morgon. Då skall jag svara på din fråga, min konung.«

Hamans fall och Mordokajs upphöjelse

9Den dagen gick Haman hem glad och upprymd. Men då han fick se Mordokaj i Kungliga porten och denne inte reste sig eller ens rörde sig, blev han ursinnig på honom. 10Dock behärskade han sig och gick hem. Sedan kallade han på sina vänner och sin hustru Seresh. 11För dem utbredde han sig över hur rik han var, hur många söner han hade och vilken ära kungen hade visat honom då han upphöjt honom över furstarna och de kungliga ämbetsmännen. 12»Och inte nog med det«, sade han, »jag var den ende som drottning Ester hade bjudit att tillsammans med kungen komma till en fest som hon gav. I morgon är jag bjuden dit igen tillsammans med kungen. 13Men jag är ändå inte nöjd så länge jag måste se den där juden Mordokaj i Kungliga porten.« 14Då föreslog hans hustru Seresh och alla vännerna: »Låt resa en påle, tjugofem meter hög, och be kungen i morgon bitti att Mordokaj hängs upp på den. Sedan kan du med glatt hjärta gå med kungen till festen.« Haman gillade förslaget och lät resa pålen.