Bibel 2000 (B2000)
10

Kung Xerxes och Mordokaj

10110:1 riket och kustprovinserna Dvs. hela det persiska väldet. Med kustprovinserna avses västra delen av imperiet.Kung Xerxes utkrävde skatt av riket och kustprovinserna. 210:2 har nedtecknats i krönikan om Mediens och Persiens kungar Författaren anknyter till liknande formler i Kungaböckerna, t.ex. 1 Kung 14:19.Alla hans mäktiga dåd och bedrifter liksom beskrivningen av den upphöjelse som kungen gav Mordokaj har nedtecknats i krönikan om Mediens och Persiens kungar. 3

10:3
1~Mos 41:40
Juden Mordokaj var kung Xerxes närmaste man. Han var högt ansedd bland judarna, älskad av sina bröder. Han sökte sitt folks bästa och hans ord var till gagn för hans landsmän.