Bibel 2000 (B2000)
10

101[1] Kungen lät skrivelser gå ut överallt där han härskade över land och vatten. 2[2] Hans kraft och duglighet och hans väldes rikedom och glans har beskrivits i krönikan om Persiens och Mediens kungar. 3

10:3
1~Mos 41:40
[3] Mordokaj var kung Artaxerxes ställföreträdare och en av rikets stormän. Högt ansedd bland judarna och älskad av dem skildrade han sitt livsöde för hela sitt folk.

F

Tolkning av Mordokajs dröm

4

F:1–10
Est Gr A:4–10

[1] Mordokaj sade: »Detta är Guds verk, 5[2] ty jag har tänkt på vad jag drömde om dessa händelser, och varje del av drömmen har slagit in. 6[3] Den lilla källan blev till en flod, och det kom sol och ljus och ett mäktigt vatten – floden är Ester, som kungen gifte sig med och gjorde till drottning. 7[4] De två drakarna är jag och Haman, 8[5] och de som samlades för att utrota judarna är hednafolken. 9[6] Men mitt folk är Israel; det var de som ropade till Gud och blev räddade. Herren har räddat sitt folk, Herren har befriat oss från alla dessa olyckor. Gud har gjort dessa tecken och under, och ingenting liknande har skett bland hedningarna. 10F:7 två lotter Den egendomliga bilden med lotterna är kanske avsedd som en kontrast till Hamans lottkastning (3:7; 9:24 ff.); skeendet var inte slumpens verk utan bestämt av Gud.[7] För den skull skapade han två lotter, en för Guds folk och en för alla hednafolken, 11[8] och dessa båda lotter infann sig på den bestämda stunden och tiden inför Gud till en domens dag för alla hednafolk. 12F:9 Arv.[9] Och Gud tänkte på sitt folk och lät dem som är hans arvslott få sin rätt. 13[10] För all framtid skall man fira dessa dagar i månaden adar, den fjortonde och femtonde i månaden, och samlas med glädje och fröjd inför Gud genom alla släktled i hans folk Israel.«

Slutanmärkning

14F:11 Ptolemaios och Kleopatras regering Flera par av egyptiska kungar och drottningar med dessa namn är kända. Vanligen antas att det är fråga om Ptolemaios IX, vars fjärde regeringsår motsvarar 114–113 f.Kr.F:11 ovanstående skrift Anteckningen har troligen gjorts av en judisk bibliotekarie i Alexandria. Den avser säkerligen hela Est Gr.[11] Under det fjärde året av Ptolemaios och Kleopatras regering kom Dositheos, som uppgav sig vara präst av Levis stam, och hans son Ptolemaios med ovanstående skrift, som enligt deras uppgift är brevet om purimfesten och har översatts av Lysimachos, Ptolemaios son, från Jerusalem.