Bibel 2000 (B2000)
2

Levande genom Kristus

21

2:1
Luk 15:24
Kol 2:13
Ni var döda genom era överträdelser och synder 2
2:2
Kol 3:7Joh 12:31
Ef 6:12
Kol 1:13Ef 5:6
2:2 luftens rike Troligen menas att rymden närmast jorden behärskas av onda makter under djävulens ledning; jfr 6:12. Värld.den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. 3
2:3
1~Pet 1:14
2:3 mänskliga Grundtexten använder ordet »kött«; så också i v. 11 om omskärelsen »på kroppen« och i v. 14 om Kristi liv »på jorden«. Vrede.Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. 4Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek 5
2:5 f.
Rom 6:4 f., 13;
Kol 3:1–4
att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta – 6
2:6
Ef 1:20
Fil 3:20+
och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. 7
2:7
Ef 1:7
Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. 8
2:8 f.
Rom 3:24+, 28+ /
1~Kor 1:29+
Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. 9Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. 10
2:10
2~Kor 5:179:8
Tit 2:14
Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.

Skiljemuren mellan judar och hedningar har rivits

11

2:11
Rom 2:25–29
2:11 Omskärelse.Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand, 12
2:12
Rom 9:4
Kol 1:211~Thess 4:13
2:12 utan Kristus Som icke-judar hade brevets mottagare före sin omvändelse inget hopp om Messias. Förbund.kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. 13
2:13
Ef 2:17
Kol 1:20
Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.

14

2:14
Jes 9:6Luk 2:14
1~Kor 12:13+
2:14 f. gjort de två lägren till ett Dvs. förenat judar och icke-judar i den kristna kyrkan. Lag.Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. 15
2:15
Kol 2:142~Kor 5:17+
2:15 en enda människa Liksom i Rom 5:12–21; 1 Kor 15:45–49 betraktas Kristus som stamfar och förebild för en ny mänsklighet. Eftersom kyrkan är hans kropp (1:22 f.) kan »den nya människan« inbegripa alla kristna.Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. 16
2:16
Rom 5:10Ef 1:22
I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. 17
2:17
Jes 52:7
57:19
Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. 18
2:18
Rom 5:2Heb 7:25
Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. 19
2:19
2~Kor 5:17+
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. 20
2:20
Matt 16:181~Kor 3:11Ef 3:17
Kol 1:23
1~Pet 2:5–7
Upp 21:14
2:20 profeterna Troligen menas kristna förkunnare, inte GT:s profeter. Jfr 3:5.Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. 21
2:21 f.
1~Kor 3:16Ef 4:15Kol 2:19
Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; 22genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.