Bibel 2000 (B2000)
8

81Vem är som den vise,

vem förstår att tyda tingen?

Vishet får människans ansikte att lysa,

mildrar hennes hårda uppsyn.

2-3

8:2/3
Rom 13:1–7+
8:2/3 Lyd kungens befallningar Med Septuaginta och Peshitta; MT har före dessa ord ett obegripligt »Jag«.Lyd kungens befallningar,

svär ingen förhastad ed inför Gud.

Kungen gör vad han behagar,

lämna honom därför i fred

och driv inte en dålig sak.

4

8:4
Ords 16:10
Kungens ord är lag,

till honom kan ingen säga: »Vad gör du?«

5Den som lyder hans befallning råkar inte illa ut.

Den vise vet när man bör handla och hur.

6För allting finns det en tid och ett sätt.

Det onda vilar tungt på människan.

7

8:7
Pred 7:1+
Hon vet inte vad som skall hända,

vem kan säga henne vad som skall ske?

8

8:8
Job 14:5
Ps 39:5
Vish 2:1
Ingen har makt över vinden,

ingen kan hejda vinden.

Ingen råder över dagen för sin död,

ingen slipper undan i striden.

Ondskan räddar aldrig sin man.

9Allt detta såg jag när jag betraktade vad som sker under solen, i en tid då människa har makt över människa, till hennes olycka. 108:10 [---] Text.Sedan såg jag de onda [---]. Även detta är tomhet.

11Eftersom det onda inte får sin dom med ens uppmuntras människor att göra orätt. 12

8:12 f.
Ps 37:37
Jes 3:10Vish 3:9
Så begår syndaren hundratals brott och får ändå sin frist. Nog vet jag att det skall gå väl för de gudfruktiga, ty de fruktar Gud, 13och illa för de onda – de lever kort, flyktiga som skuggan – ty de fruktar inte Gud. 14
8:14
Job 21:7Ps 37:35
73:3Pred 2:15
6:8
7:16
9:2
Men tomhet är också detta som sker på jorden, att rättfärdiga drabbas av det öde som de onda förtjänat och onda får den lott de rättfärdiga förtjänat. Jag tänkte: även detta är tomhet.

15

8:15
Pred 2:24+
Då prisade jag glädjen, ty för människan finns inte något gott under solen utom att äta, dricka och vara glad. Detta står henne till buds i livets möda, de dagar som Gud ger henne under solen.

16

8:16
Pred 1:13+
Så föresatte jag mig att bli förtrogen med visheten, och jag såg hur människor arbetar överallt, både dag och natt, utan att få en blund i ögonen. 17
8:17
Pred 3:117:24+
Då insåg jag vad som gäller om hela Guds verk: människan kan inte fatta det som sker under solen. Hur hon än strävar och söker fattar hon det inte, ja, även om den vise säger sig förstå fattar han ändå aldrig.