Bibel 2000 (B2000)
11

11111:1 Sänd ditt bröd över vattnet Uppmaningen avser handel och sjöfart men har också tolkats som en maning till välgörenhet.Sänd ditt bröd över vattnet,

en dag får du det åter.

2Fördela vad du har på flera händer –

du vet aldrig vilka olyckor som kan drabba landet.

3När molnen är fyllda

tömmer de regnet på jorden,

och ett träd som faller, mot norr eller söder,

ligger på den plats där det föll.

4Den som vaktar på vinden får ingenting sått,

den som blickar mot molnen får ingenting skördat.

5

11:5
Ps 139:13Pred 3:11+
Ingen vet hur livsanden kommer in i fostret hos den havande, lika litet förstår du hur Gud handlar, han som gör allt.

6Så ut din säd på morgonen,

och låt inte armen vila på kvällen.

Du vet inte vad som lyckas bäst, det ena eller det andra, eller om båda blir lika bra.

Ungdom och ålderdom

7Ljuvligt är ljuset,

det är skönt för ögonen att se solen.

8Om människan lever i många år

skall hon glädja sig åt dem alla

och minnas att mörkrets dagar blir många.

Allt som kommer är tomhet.

9

11:9
Pred 3:17+
Gläd dig, yngling, medan du är ung,

njut i fulla drag av din ungdom.

Följ ditt hjärtas vägar,

gå dit ögat leder dig.

Men tänk på att för allt du gjort

skall du ställas till ansvar av Gud.

10Undvik allt som pinar ditt hjärta,

allt som plågar din kropp:

ungdom och blomning är snart förbi.