Bibel 2000 (B2000)
1

11

1:1
1~Kung 1:39
Ords 1:1
1:1 Predikaren Vad grundtextens ord, qohélet, betyder är osäkert. Det används här som ett namn och kan återges med »församlare«; möjligen syftar det på en talare eller vishetslärare som samlar sina åhörare kring sig.1:1 son till David och kung i Jerusalem Som författare till Predikaren framställs kung Salomo (900-talet f.Kr.), känd för sin vishet och rikedom; se 1 Kung 4:29–34; 10:4–11:3. Boken har sammanställts långt senare. Språkliga och innehållsliga drag pekar på 200-talet f.Kr. Vishetsskrifter.Ord av Predikaren, son till David och kung i Jerusalem.

Ingenting nytt under solen

2

1:2
Ps 94:11
Pred 12:8
Rom 8:20
1:2 Tomhet Grundtextens ord, hével, kan också översättas med »vindfläkt« (jfr Job 7:16; Ps 62:10; 144:4); »intighet«; »förgänglighet«.Tomhet, idel tomhet,

säger Predikaren,

tomhet, idel tomhet,

allt är tomhet.

3

1:3
Ps 39:6Pred 2:203:9
Vad får människan ut

av all sin möda under solen?

4

1:4
Syr 14:18
Släkte går och släkte kommer,

jorden är evigt densamma.

5

1:5
Ps 19:7
Solen går upp och solen går ner,

så skyndar den tillbaka

till platsen för sin uppgång.

6Vinden blåser åt söder,

så slår den om mot norr,

ständigt slår vinden om,

slår om och vänder igen.

7

1:7
Syr 40:11
Alla floder flyter mot havet,

men havet blir aldrig fullt.

Dit floderna har vandrat

vandrar de alltid på nytt.

8

1:8
Ords 27:20
1:8 Inga ord … utsäga allt Eller »Allting är mödosamt, ingen kan utsäga det«.Inga ord räcker till,

ingen kan utsäga allt.

Ögat blir aldrig mätt på att se,

örat får aldrig nog av att höra.

9

1:9
Pred 3:15
Vad som har varit kommer att vara,

vad som har skett skall ske igen.

Det finns ingenting nytt under solen.

10Säger man om något: »Det här är nytt!«

så har det ändå funnits före oss,

alltsedan urminnes tid.

11

1:11
Pred 2:16
Ingen minns de släkten som gått,

och framtida släkten skall glömmas

av dem som följer efter.

Olika livsvägar prövas

12Jag, Predikaren, var kung över Israel i Jerusalem. 13

1:13
Pred 1:17
7:26
8:163:10
1:13 Vishet.Jag föresatte mig att med vishet utforska och undersöka allt som sker under himlen. Tungt är det arbete Gud har lagt på människan. 14
1:14
Pred 2:11,17,26
4:4,6,16
6:9
Jag betraktade allt som sker under solen: allt var tomhet, ett jagande efter vind.

15

1:15
Pred 7:14
Krokigt kan inte bli rakt.

Vad man inte har kan man inte räkna.

16

1:16
1~Kung 3:12
4:29Syr 47:14–18
Jag tänkte: Jag har samlat större visdom än någon som före mig har härskat över Jerusalem. Jag har trängt djupt i vishet och vetande. 17
1:17
Pred 1:132:12
Jag föresatte mig att förstå vad vishet och vetande är, vad dumhet och dårskap är, men jag har insett att också detta är ett jagande efter vind.

18Stor visdom, stor sorg.

Mer kunskap, mer plåga.